huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The guangnanxian Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  D3801/D3804  GuangNanXian (广南县)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 09:08 15:32 6h26m 988Km
  D3878/D3875  GuangNanXian (广南县)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 09:33 15:55 6h25m 988Km
  D3921/D3924  GuangNanXian (广南县)
 BeiHai (北海)
EMU 09:44 14:01 4h19m 622Km
  D3932/D3933  GuangNanXian (广南县)
 DaLi (大理)
EMU 09:50 13:56 4h9m 651Km
  D8706/D8707  GuangNanXian (广南县)
 DaLi (大理)
EMU 10:14 14:46 4h35m 651Km
  D8707/D8706  GuangNanXian (广南县)
 DaLi (大理)
EMU 10:14 14:46 4h35m 651Km
  D8604  GuangNanXian (广南县)
 FuNing (富宁)
EMU 10:24 10:46 24m 71Km
  D3809/D3812  GuangNanXian (广南县)
 ZhuHai (珠海)
EMU 10:35 18:24 7h51m 1104Km
  D3936/D3937  GuangNanXian (广南县)
 DaLi (大理)
EMU 10:40 15:01 4h24m 651Km
  D3813/D3816  GuangNanXian (广南县)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 11:05 17:33 6h30m 988Km
  D3901  GuangNanXian (广南县)
 KunMingNan (昆明南)
EMU 11:23 13:01 1h41m 295Km
  D8603  GuangNanXian (广南县)
 KunMingNan (昆明南)
EMU 11:36 13:27 1h54m 295Km
  D3922/D3923  GuangNanXian (广南县)
 KunMingNan (昆明南)
EMU 12:11 13:56 1h48m 295Km
  D3825/D3828  GuangNanXian (广南县)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 12:29 18:46 6h19m 988Km
  D3829/D3832  GuangNanXian (广南县)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 12:57 19:26 6h31m 988Km
  D3944/D3945  GuangNanXian (广南县)
 DaLi (大理)
EMU 13:06 17:21 4h18m 651Km
  D3945  GuangNanXian (广南县)
 DaLi (大理)
EMU 13:06 17:21 4h18m 651Km
  D3833/D3836  GuangNanXian (广南县)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 13:17 19:52 6h37m 988Km
  D3836/D3833  GuangNanXian (广南县)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 13:17 19:52 6h37m 988Km
  D3931/D3934  GuangNanXian (广南县)
 HengYangDong (衡阳东)
EMU 13:38 21:42 8h7m 1135Km
  D3948/D3949  GuangNanXian (广南县)
 DaLi (大理)
EMU 13:53 18:13 4h23m 651Km
  D3837/D3840  GuangNanXian (广南县)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 13:56 20:17 6h23m 988Km
  D3935/D3938  GuangNanXian (广南县)
 BeiHai (北海)
EMU 14:18 18:35 4h19m 622Km
  D3810/D3811  GuangNanXian (广南县)
 DaLi (大理)
EMU 14:20 18:41 4h24m 651Km
  D3952/D3953  GuangNanXian (广南县)
 DaLi (大理)
EMU 14:33 18:55 4h25m 651Km
  D3942  GuangNanXian (广南县)
 GuiLinBei (桂林北)
EMU 14:58 20:15 5h19m 801Km
  D3818/D3819  GuangNanXian (广南县)
 DaLi (大理)
EMU 14:59 19:11 4h15m 651Km
  D3845/D3848  GuangNanXian (广南县)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 15:11 21:47 6h38m 988Km
  D3848/D3845  GuangNanXian (广南县)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 15:11 21:47 6h38m 988Km
  D3956/D3957  GuangNanXian (广南县)
 DaLi (大理)
EMU 15:21 19:43 4h25m 651Km
  D3960/D3961  GuangNanXian (广南县)
 DaLi (大理)
EMU 15:36 19:54 4h21m 651Km
  D3822/D3823  GuangNanXian (广南县)
 KunMingNan (昆明南)
EMU 15:49 17:34 1h48m 295Km
  D8606  GuangNanXian (广南县)
 FuNing (富宁)
EMU 16:02 16:24 24m 71Km
  D3826/D3827  GuangNanXian (广南县)
 KunMingNan (昆明南)
EMU 16:15 17:53 1h41m 295Km
  D3947/D3950  GuangNanXian (广南县)
 BeiHai (北海)
EMU 16:26 20:33 4h9m 622Km
  D3905  GuangNanXian (广南县)
 KunMingNan (昆明南)
EMU 16:28 18:06 1h41m 295Km
  D3830/D3831  GuangNanXian (广南县)
 KunMingNan (昆明南)
EMU 16:47 18:18 1h34m 295Km
  D3925/D3928  GuangNanXian (广南县)
 BeiHai (北海)
EMU 17:39 22:09 4h32m 622Km
  D3928  GuangNanXian (广南县)
 BeiHai (北海)
EMU 17:39 22:09 4h32m 622Km
  D8605  GuangNanXian (广南县)
 KunMingNan (昆明南)
EMU 17:51 19:46 1h58m 295Km
  D3842/D3843  GuangNanXian (广南县)
 KunMingNan (昆明南)
EMU 18:01 19:40 1h42m 295Km
  D3958  GuangNanXian (广南县)
 LiuZhou (柳州)
EMU 18:26 22:28 4h4m 637Km
  D3926/D3927  GuangNanXian (广南县)
 KunMingNan (昆明南)
EMU 18:40 20:26 1h49m 295Km
  D3850/D3851  GuangNanXian (广南县)
 KunMingNan (昆明南)
EMU 19:01 20:47 1h49m 295Km
  D8683/D8686  GuangNanXian (广南县)
 FuNing (富宁)
EMU 19:15 19:38 25m 71Km
  D3962  GuangNanXian (广南县)
 NanNingDong (南宁东)
EMU 19:40 22:19 2h41m 425Km
  D3910  GuangNanXian (广南县)
 NanNingDong (南宁东)
EMU 20:15 22:55 2h43m 425Km
  D3858/D3859  GuangNanXian (广南县)
 KunMingNan (昆明南)
EMU 20:34 22:03 1h32m 295Km
  D8607  GuangNanXian (广南县)
 KunMingNan (昆明南)
EMU 20:44 22:20 1h39m 295Km
  Related search train station:   guangnanwei Railway Station  

huochepiao.net ©Copyright