huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The huaiji Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  D4744  HuaiJi (怀集)
 MianYang (绵阳)
EMU 00:15 08:30 8h17m 1447Km
  D4931  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 08:03 09:29 1h28m 171Km
  D2804  HuaiJi (怀集)
 GuiYangBei (贵阳北)
EMU 08:10 12:39 4h31m 696Km
  D1849/D1852  HuaiJi (怀集)
 GuangYuan (广元)
EMU 08:34 19:18 10h46m 1610Km
  D4929  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 08:49 10:12 1h25m 171Km
  D4937  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 09:03 10:22 1h21m 172Km
  D4935  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 09:18 10:31 1h15m 171Km
  D2985  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 09:30 10:42 1h14m 171Km
  D4903  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 09:30 10:42 0m 171Km
  D2959  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 09:38 10:51 1h15m 171Km
  D4975  HuaiJi (怀集)
 FoShanXi (佛山西)
EMU 09:43 10:34 52m 139Km
  D1882/D1883  HuaiJi (怀集)
 WanZhouBei (万州北)
EMU 10:13 18:55 8h44m 1305Km
  D4277  HuaiJi (怀集)
 FoShanXi (佛山西)
EMU 10:28 11:33 1h7m 139Km
  D2962  HuaiJi (怀集)
 GuiLinBei (桂林北)
EMU 10:45 12:35 1h52m 595Km
  D7553  HuaiJi (怀集)
 ShenZhen (深圳)
EMU 11:21 14:20 2h59m 315Km
  D2951/D2954  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 11:38 12:51 1h15m 163Km
  D4818/D4819  HuaiJi (怀集)
 ChongQingXi (重庆西)
EMU 11:40 18:31 6h54m 1030Km
  D1818/D1819  HuaiJi (怀集)
 ChengDuDong (成都东)
EMU 11:40 20:42 9h5m 1332Km
  D4274  HuaiJi (怀集)
 GuiYangBei (贵阳北)
EMU 12:01 17:16 5h17m 696Km
  D1822  HuaiJi (怀集)
 ChengDuDong (成都东)
EMU 12:08 20:54 8h48m 1332Km
  G2901  HuaiJi (怀集)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 12:26 14:02 1h38m 273Km
  D2948/D2949  HuaiJi (怀集)
 LiuZhou (柳州)
EMU 12:44 15:31 2h50m 431Km
  D4276  HuaiJi (怀集)
 ChengDuDong (成都东)
EMU 12:50 21:48 9h3m 1332Km
  D4549  HuaiJi (怀集)
 FoShanXi (佛山西)
EMU 13:05 13:56 53m 131Km
  D2813  HuaiJi (怀集)
 FoShanXi (佛山西)
EMU 13:05 13:55 52m 139Km
  D1870  HuaiJi (怀集)
 ChongQingXi (重庆西)
EMU 13:07 19:33 6h28m 1030Km
  G2904  HuaiJi (怀集)
 GuiLinBei (桂林北)
高速铁路 13:21 14:48 1h29m 275Km
  D4268  HuaiJi (怀集)
 ChengDuDong (成都东)
EMU 13:29 22:51 9h27m 1332Km
  D1861  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 13:48 14:53 1h7m 171Km
  D2991/D2994  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 14:45 16:02 1h19m 163Km
  D2972  HuaiJi (怀集)
 SanJiangNan (三江南)
EMU 14:49 17:12 2h27m 360Km
  D1872  HuaiJi (怀集)
 ChongQingXi (重庆西)
EMU 15:37 22:15 6h40m 1030Km
  D1867  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 16:27 17:45 1h20m 171Km
  D1809/D1812  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 16:38 17:51 1h15m 171Km
  D2943/D2946  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 16:53 18:23 1h40m 163Km
  D4275  HuaiJi (怀集)
 FoShanXi (佛山西)
EMU 17:10 18:07 1h6m 131Km
  D1869  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 17:24 18:36 1h14m 171Km
  D4278  HuaiJi (怀集)
 GuiYangBei (贵阳北)
EMU 17:42 22:29 5h4m 696Km
  D1855/D1854  HuaiJi (怀集)
 GuangZhou (广州)
EMU 17:48 19:09 1h23m 166Km
  D1817/D1820  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 18:20 19:40 1h22m 171Km
  D2980  HuaiJi (怀集)
 GuiLinBei (桂林北)
EMU 18:27 19:57 1h32m 595Km
  D2947/D2950  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 18:53 20:06 1h15m 163Km
  D4566  HuaiJi (怀集)
 GuiYangBei (贵阳北)
EMU 19:35 23:38 4h5m 696Km
  D1824/D1821  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 19:44 20:58 1h16m 171Km
  D1824/D1821  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 19:44 20:58 1h16m 171Km
  D1824/D1821  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 19:44 20:58 1h16m 171Km
  D1824/D1821  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 19:44 20:58 1h16m 171Km
  D1824/D1821  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 19:44 20:58 1h16m 171Km
  D1821/D1824  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 19:44 20:58 1h16m 171Km
  D1824/D1821  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 19:44 20:58 1h16m 171Km
  D1824/D1821  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 19:44 20:58 1h16m 171Km
  D1824/D1821  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 19:44 20:58 1h16m 171Km
  D2831  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 20:15 21:22 1h17m 171Km
  D2995/D2998  HuaiJi (怀集)
 GuiLinBei (桂林北)
EMU 20:40 22:18 1h40m 275Km
  D2979  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 20:44 21:52 1h10m 171Km
  D2970  HuaiJi (怀集)
 GuiLinBei (桂林北)
EMU 21:38 23:08 1h32m 595Km
  D2841  HuaiJi (怀集)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 22:07 23:19 1h14m 171Km
  Related search train station:

huochepiao.net ©Copyright