huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The jinjiang Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  D6235  JinJiang (晋江)
 XiaMen (厦门)
EMU 07:38 08:23 47m 77Km
  D2232/D2233  JinJiang (晋江)
 ChongQingBei (重庆北)
EMU 08:00 22:10 14h12m 1867Km
  G242/G243  JinJiang (晋江)
 QingDao (青岛)
高速铁路 08:05 20:26 12h23m 1997Km
  D6524  JinJiang (晋江)
 NanChangXi (南昌西)
EMU 08:10 12:55 4h47m 642Km
  D2313  JinJiang (晋江)
 ShenZhenBei (深圳北)
EMU 08:15 12:42 4h29m 560Km
  G1680  JinJiang (晋江)
 HangZhouDong (杭州东)
高速铁路 08:15 13:56 5h43m 880Km
  D3216  JinJiang (晋江)
 NingBo (宁波)
EMU 08:21 13:51 5h33m 749Km
  D3142/D3143  JinJiang (晋江)
 NanJing (南京)
EMU 08:26 18:08 9h44m 1347Km
  G1676  JinJiang (晋江)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 08:37 15:49 7h14m 1136Km
  D3274/D3271  JinJiang (晋江)
 HuangShiBei (黄石北)
EMU 08:37 15:28 6h53m 890Km
  D2327  JinJiang (晋江)
 ShenZhenBei (深圳北)
EMU 08:40 12:46 4h8m 560Km
  D6382/D6383  JinJiang (晋江)
 FuDing (福鼎)
EMU 08:42 11:39 2h59m 380Km
  D6204  JinJiang (晋江)
 FuZhou (福州)
EMU 08:47 10:25 1h40m 199Km
  D2377/D2376  JinJiang (晋江)
 ChongQingBei (重庆北)
EMU 08:52 22:52 14h2m 1875Km
  D3218  JinJiang (晋江)
 HangZhouDong (杭州东)
EMU 08:58 15:33 6h37m 904Km
  G5066/G5067  JinJiang (晋江)
 PingXiangBei (萍乡北)
高速铁路 08:59 15:21 6h24m 1056Km
  D6522  JinJiang (晋江)
 NanChang (南昌)
EMU 09:05 13:34 4h31m 642Km
  D3335  JinJiang (晋江)
 ShenZhenBei (深圳北)
EMU 09:17 13:36 4h21m 560Km
  G324  JinJiang (晋江)
 BeiJingNan (北京南)
高速铁路 09:17 20:13 11h3m 2007Km
  G1613/G1616  JinJiang (晋江)
 ChangShaNan (长沙南)
高速铁路 09:22 15:47 6h27m 1122Km
  D6409/D6412  JinJiang (晋江)
 ChangTingNan (长汀南)
EMU 09:26 12:08 2h44m 313Km
  G1685/G1688  JinJiang (晋江)
 GuiYangBei (贵阳北)
高速铁路 09:29 20:21 10h54m 1828Km
  D6332  JinJiang (晋江)
 FuDing (福鼎)
EMU 09:40 12:24 2h51m 380Km
  D6206  JinJiang (晋江)
 FuZhou (福州)
EMU 09:46 11:23 1h39m 199Km
  G1609/G1608  JinJiang (晋江)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 09:49 14:18 4h38m 662Km
  D3136/D3137  JinJiang (晋江)
 NanJing (南京)
EMU 09:54 20:28 10h36m 1364Km
  D3214  JinJiang (晋江)
 NingBo (宁波)
EMU 09:59 15:13 5h16m 749Km
  D3296/D3297  JinJiang (晋江)
 NanJingNan (南京南)
EMU 10:10 18:46 8h38m 1160Km
  D3297/D3296  JinJiang (晋江)
 NanJingNan (南京南)
EMU 10:10 18:46 8h38m 1160Km
  D2297  JinJiang (晋江)
 ShenZhenBei (深圳北)
EMU 10:12 14:18 4h8m 535Km
  D6217  JinJiang (晋江)
 XiaMen (厦门)
EMU 10:21 11:06 47m 77Km
  D2325  JinJiang (晋江)
 ShenZhenBei (深圳北)
EMU 11:54 15:55 4h3m 560Km
  D6521  JinJiang (晋江)
 XiaMen (厦门)
EMU 12:03 12:50 0m 77Km
  D3132/D3133  JinJiang (晋江)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
EMU 12:31 20:34 8h5m 1063Km
  D2284  JinJiang (晋江)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
EMU 13:08 20:44 7h38m 1063Km
  D3206  JinJiang (晋江)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
EMU 13:14 20:51 7h39m 1063Km
  D6223  JinJiang (晋江)
 XiaMen (厦门)
EMU 13:35 14:30 57m 77Km
  G1612  JinJiang (晋江)
 HeFeiNan (合肥南)
高速铁路 15:28 21:22 -18m 1007Km
  D6238  JinJiang (晋江)
 FuZhou (福州)
EMU 16:24 18:11 1h49m 199Km
  D6528  JinJiang (晋江)
 NanChangXi (南昌西)
EMU 16:32 20:36 4h6m 642Km
  D3125  JinJiang (晋江)
 ShenZhenBei (深圳北)
EMU 16:35 20:34 4h1m 560Km
  G1658  JinJiang (晋江)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 16:37 22:48 6h13m 1039Km
  D6440/D6441  JinJiang (晋江)
 FuZhou (福州)
EMU 16:42 18:19 1h39m 166Km
  D6441/D6440  JinJiang (晋江)
 FuZhou (福州)
EMU 16:42 18:19 1h39m 166Km
  D6229  JinJiang (晋江)
 XiaMen (厦门)
EMU 17:14 17:52 40m 102Km
  D6226  JinJiang (晋江)
 FuZhou (福州)
EMU 17:55 19:25 1h32m 199Km
  D3220  JinJiang (晋江)
 NingBo (宁波)
EMU 18:03 22:54 4h53m 749Km
  D6442/D6443  JinJiang (晋江)
 FuZhou (福州)
EMU 18:24 19:54 1h32m 166Km
  D2324  JinJiang (晋江)
 TaiNing (泰宁)
EMU 18:30 21:49 3h21m 382Km
  D6532  JinJiang (晋江)
 NanChang (南昌)
EMU 18:36 23:25 4h52m 642Km
  D3135/D3138  JinJiang (晋江)
 GanZhou (赣州)
EMU 18:51 22:40 4h1m 473Km
  D2298  JinJiang (晋江)
 FuZhouNan (福州南)
EMU 18:58 20:21 1h25m 180Km
  D2304  JinJiang (晋江)
 ShangRao (上饶)
EMU 19:06 23:04 4h0m 539Km
  D6534  JinJiang (晋江)
 NanChangXi (南昌西)
EMU 19:13 23:46 4h35m 642Km
  C9622/C9623  JinJiang (晋江)
 FuZhouNan (福州南)
城际列车 19:20 20:36 1h18m 180Km
  G1679  JinJiang (晋江)
 XiaMen (厦门)
高速铁路 19:23 20:01 40m 77Km
  G1675  JinJiang (晋江)
 XiaMenBei (厦门北)
高速铁路 20:31 20:49 20m 46Km
  D2326  JinJiang (晋江)
 FuZhouNan (福州南)
EMU 20:41 21:58 1h19m 155Km
  D3233  JinJiang (晋江)
 XiaMen (厦门)
EMU 21:28 22:10 44m 77Km
  D3213  JinJiang (晋江)
 XiaMen (厦门)
EMU 21:43 22:23 47m 42Km
  D3340  JinJiang (晋江)
 FuZhouNan (福州南)
EMU 21:50 23:07 1h19m 180Km
  D6236  JinJiang (晋江)
 QuanZhou (泉州)
EMU 22:03 22:14 15m 25Km
  Related search train station:

huochepiao.net ©Copyright