huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The jurongxi Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  G7665  JuRongXi (句容西)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 08:25 12:46 4h23m 858Km
  G7627  JuRongXi (句容西)
 CangNan (苍南)
高速铁路 09:11 13:33 4h24m 915Km
  D656/D657  JuRongXi (句容西)
 ChongQingBei (重庆北)
EMU 09:46 20:32 10h53m 1387Km
  G36  JuRongXi (句容西)
 BeiJingNan (北京南)
高速铁路 10:15 14:53 4h40m 1049Km
  G7616/G7617  JuRongXi (句容西)
 HeFeiNan (合肥南)
高速铁路 13:53 14:59 1h11m 381Km
  G1869/G1872  JuRongXi (句容西)
 HangZhou (杭州)
高速铁路 14:33 16:12 1h44m 230Km
  G1870/G1871  JuRongXi (句容西)
 ZhengZhouDong (郑州东)
高速铁路 15:20 19:26 4h7m 714Km
  G1871/G1870  JuRongXi (句容西)
 ZhengZhouDong (郑州东)
高速铁路 15:20 19:26 4h7m 714Km
  G7473/G7476  JuRongXi (句容西)
 TaiZhou (台州)
高速铁路 16:15 21:11 4h58m 690Km
  G7657/G7656  JuRongXi (句容西)
 HeFeiNan (合肥南)
高速铁路 17:04 18:18 1h16m 397Km
  G7652/G7653  JuRongXi (句容西)
 FuYangXi (阜阳西)
高速铁路 18:41 21:13 2h34m 878Km
  G62  JuRongXi (句容西)
 JiNanXi (济南西)
高速铁路 18:59 22:23 3h26m 1456Km
  G7646/G7647  JuRongXi (句容西)
 FuYangXi (阜阳西)
高速铁路 19:24 21:54 2h32m 307Km
  G35  JuRongXi (句容西)
 HangZhouDong (杭州东)
高速铁路 19:46 20:55 1h11m 230Km
  G1861/G1864  JuRongXi (句容西)
 HangZhouDong (杭州东)
高速铁路 19:55 21:10 1h17m 230Km
  Related search train station:

huochepiao.net ©Copyright