huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The liaobu Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  C7501  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 06:34 07:50 1h18m 75Km
  C7901  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 06:44 08:00 1h18m 75Km
  C7503  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 06:54 08:10 1h18m 75Km
  C7903  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 07:04 08:20 1h18m 75Km
  C7502  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 07:16 07:40 25m 26Km
  C7505  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 07:24 08:40 1h18m 75Km
  C7902  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 07:36 08:00 25m 26Km
  C7907  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 07:44 09:00 1h18m 75Km
  C7507  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 07:54 09:10 1h18m 75Km
  C7904  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 07:55 08:19 25m 26Km
  C7504  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 07:56 08:20 25m 26Km
  C7909  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 08:04 09:20 1h17m 75Km
  C7506  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 08:16 08:40 0m 26Km
  C7906  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 08:16 08:40 25m 26Km
  C7509  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 08:19 09:35 1h18m 75Km
  C7574  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 08:21 08:46 26m 26Km
  C7911  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 08:24 09:40 1h18m 75Km
  C7908  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 08:36 09:00 25m 26Km
  C7913  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 08:39 09:55 1h18m 75Km
  C7910  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 08:56 09:20 25m 26Km
  C7508  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 08:56 09:20 25m 26Km
  C7511  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 08:59 10:15 1h18m 75Km
  C7915  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 08:59 10:15 1h18m 75Km
  C7912  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 09:16 09:40 25m 26Km
  C7513  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 09:19 10:35 1h18m 75Km
  C7917  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 09:19 10:35 1h18m 75Km
  C7510  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 09:21 09:45 25m 26Km
  C7573  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 09:29 10:45 1h18m 75Km
  C7914  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 09:31 09:55 25m 26Km
  C7919  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 09:39 10:55 1h18m 75Km
  C7512  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 09:41 10:05 0m 26Km
  C7916  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 09:51 10:15 25m 26Km
  C7515  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 09:59 11:15 1h18m 75Km
  C7921  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 09:59 11:15 1h18m 75Km
  C7918  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 10:11 10:35 25m 26Km
  C7514  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 10:11 10:35 25m 26Km
  C7923  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 10:19 11:35 1h18m 75Km
  C7517  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 10:24 11:40 1h18m 75Km
  C7920  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 10:31 10:55 25m 26Km
  C7925  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 10:34 11:50 1h18m 75Km
  C7516  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 10:41 11:05 25m 26Km
  C7519  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 10:44 12:00 1h18m 75Km
  C7922  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 10:51 11:15 25m 26Km
  C7927  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 10:54 12:10 1h18m 75Km
  C7518  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 11:06 11:30 25m 26Km
  C7924  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 11:11 11:35 25m 26Km
  C7521  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 11:14 12:30 1h18m 75Km
  C7929  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 11:14 12:30 1h18m 75Km
  C7926  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 11:26 11:50 25m 26Km
  C7931  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 11:34 12:50 1h18m 75Km
  C7523  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 11:44 13:00 1h18m 75Km
  C7928  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 11:46 12:10 25m 26Km
  C7520  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 11:46 12:10 25m 26Km
  C7933  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 11:54 13:10 1h18m 75Km
  C7522  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 12:06 12:30 25m 26Km
  C7930  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 12:06 12:30 25m 26Km
  C7525  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 12:09 13:25 1h18m 75Km
  C7935  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 12:14 13:30 1h18m 75Km
  C7578  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 12:21 12:45 25m 26Km
  C7932  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 12:26 12:50 25m 26Km
  C7937  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 12:29 13:45 1h18m 75Km
  C7934  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 12:46 13:10 25m 26Km
  C7524  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 12:46 13:10 0m 26Km
  C7939  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 12:49 14:05 1h18m 75Km
  C7527  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 12:49 14:05 1h18m 75Km
  C7936  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 13:06 13:30 25m 26Km
  C7529  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 13:09 14:25 1h18m 75Km
  C7941  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 13:09 14:25 1h18m 75Km
  C7526  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 13:11 13:35 25m 26Km
  C7938  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 13:21 13:45 25m 26Km
  C7943  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 13:29 14:45 1h18m 75Km
  C7577  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 13:29 14:45 1h18m 75Km
  C7528  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 13:31 13:55 25m 26Km
  C7940  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 13:41 14:05 25m 26Km
  C7531  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 13:49 15:05 1h18m 75Km
  C7945  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 13:49 15:05 1h18m 75Km
  C7942  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 14:01 14:25 25m 26Km
  C7530  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 14:01 14:25 25m 26Km
  C7947  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 14:09 15:25 1h18m 75Km
  C7533  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 14:14 15:30 1h18m 75Km
  C7944  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 14:21 14:45 25m 26Km
  C7949  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 14:24 15:40 1h18m 75Km
  C7532  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 14:31 14:55 25m 26Km
  C7535  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 14:34 15:50 1h18m 75Km
  C7946  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 14:41 15:05 25m 26Km
  C7951  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 14:44 16:00 1h18m 75Km
  C7534  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 14:56 15:20 25m 26Km
  C7948  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 15:01 15:25 25m 26Km
  C7953  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 15:04 16:20 1h18m 75Km
  C7537  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 15:04 16:20 1h18m 75Km
  C7950  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 15:16 15:40 25m 26Km
  C7955  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 15:24 16:40 1h18m 75Km
  C7539  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 15:34 16:50 1h18m 75Km
  C7952  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 15:36 16:00 25m 26Km
  C7536  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 15:36 16:00 25m 26Km
  C7957  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 15:44 17:00 1h18m 75Km
  C7538  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 15:56 16:20 25m 26Km
  C7954  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 15:56 16:20 25m 26Km
  C7541  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 15:59 17:15 1h18m 75Km
  C7959  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 16:04 17:20 1h18m 75Km
  C7956  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 16:16 16:40 0m 26Km
  C7961  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 16:19 17:35 1h18m 75Km
  C7582  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 16:22 16:47 26m 26Km
  C7540  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 16:36 17:00 25m 26Km
  C7958  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 16:36 17:00 25m 26Km
  C7543  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 16:39 17:55 1h18m 75Km
  C7963  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 16:39 17:55 1h18m 75Km
  C7960  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 16:56 17:20 25m 26Km
  C7965  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 16:59 18:15 1h18m 75Km
  C7545  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 16:59 18:15 1h18m 75Km
  C7542  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 17:01 17:25 25m 26Km
  C7962  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 17:11 17:35 25m 26Km
  C7967  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 17:19 18:35 1h18m 75Km
  C7544  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 17:21 17:45 25m 26Km
  C7964  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 17:31 17:55 25m 26Km
  C7581  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 17:34 18:50 1h18m 75Km
  C7969  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 17:39 18:55 1h18m 75Km
  C7547  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 17:39 18:55 1h18m 75Km
  C7966  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 17:51 18:15 25m 26Km
  C7971  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 17:59 19:15 1h18m 75Km
  C7549  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 18:04 19:20 1h18m 75Km
  C7968  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 18:11 18:35 25m 26Km
  C7973  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 18:14 19:30 1h18m 75Km
  C7548  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 18:21 18:45 25m 26Km
  C7551  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 18:24 19:40 1h18m 75Km
  C7970  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 18:31 18:55 25m 26Km
  C7975  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 18:34 19:50 1h18m 75Km
  C7550  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 18:46 19:10 25m 26Km
  C7972  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 18:51 19:15 25m 26Km
  C7977  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 18:54 20:10 1h18m 75Km
  C7553  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 18:54 20:10 1h18m 75Km
  C7974  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 19:06 19:30 25m 26Km
  C7979  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 19:14 20:30 1h18m 75Km
  C7555  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 19:24 20:40 1h18m 75Km
  C7976  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 19:26 19:50 25m 26Km
  C7552  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 19:27 19:50 25m 26Km
  C7981  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 19:34 20:50 1h18m 75Km
  C7978  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 19:46 20:10 25m 26Km
  C7554  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 19:47 20:10 25m 26Km
  C7557  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 19:49 21:05 1h18m 75Km
  C7983  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 19:54 21:10 1h18m 75Km
  C7985  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 20:09 21:25 1h18m 75Km
  C7556  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 20:27 20:50 25m 26Km
  C7586  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 20:27 20:50 25m 26Km
  C7987  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 20:29 21:45 1h18m 75Km
  C7559  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 20:29 21:45 1h18m 75Km
  C7561  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 20:49 22:05 1h18m 75Km
  C7989  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 20:49 22:05 1h18m 75Km
  C7563  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 21:28 22:43 1h16m 75Km
  C7993  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 21:29 22:45 1h18m 75Km
  C7585  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 21:34 22:51 1h18m 75Km
  C7589  LiaoBu (寮步)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 22:14 23:30 1h18m 75Km
  C7994  LiaoBu (寮步)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 22:38 23:00 23m 26Km
  Related search train station:

huochepiao.net ©Copyright