huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The shuangliujichang Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  C6661  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 YiBinXi (宜宾西)
城际列车 07:00 08:25 1h27m 255Km
  D1841  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 ZhuHai (珠海)
EMU 07:20 17:13 9h55m 1598Km
  C6256  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 ChengDuDong (成都东)
城际列车 08:51 09:06 17m 21Km
  C6301  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 YiBinXi (宜宾西)
城际列车 09:01 10:39 1h40m 255Km
  C6351  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 YiBinXi (宜宾西)
城际列车 09:23 10:49 1h28m 255Km
  C6303  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 EMeiShan (峨眉山)
城际列车 09:46 10:56 1h16m 141Km
  C6664  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 ChengDuDong (成都东)
城际列车 10:32 10:48 18m 21Km
  C6258  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 ChengDuNan (成都南)
城际列车 10:43 10:53 12m 13Km
  C6302  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 JiangYou (江油)
城际列车 11:11 12:34 1h25m 173Km
  C6665  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 YiBinXi (宜宾西)
城际列车 11:30 12:55 1h27m 255Km
  D4966  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 ChengDuDong (成都东)
EMU 11:57 12:12 17m 26Km
  D1785  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 NanNingDong (南宁东)
EMU 12:17 21:15 9h0m 1420Km
  C6255  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 EMeiShan (峨眉山)
城际列车 12:38 13:35 1h3m 141Km
  C5963  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 XingWen (兴文)
城际列车 12:48 14:38 1h52m 335Km
  C6306  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 JiangYou (江油)
城际列车 12:58 14:35 1h39m 173Km
  C6675  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 YiBinXi (宜宾西)
城际列车 13:33 15:12 1h41m 255Km
  C6308  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 JiangYou (江油)
城际列车 13:57 15:25 1h30m 173Km
  D4552  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 ChengDuNan (成都南)
EMU 14:13 14:23 13m 13Km
  D4551  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 FoShanXi (佛山西)
EMU 15:00 23:59 9h1m 1451Km
  C6326  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 DeYang (德阳)
城际列车 15:04 16:02 1h0m 114Km
  C6259  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 EMeiShan (峨眉山)
城际列车 15:45 16:36 53m 141Km
  D4107  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 EMeiShan (峨眉山)
EMU 15:53 17:02 1h12m 141Km
  G2828  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 ChengDuDong (成都东)
高速铁路 16:25 16:40 17m 20Km
  C6353  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 YiBinXi (宜宾西)
城际列车 16:26 17:58 1h34m 255Km
  C6678  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 ChengDuDong (成都东)
城际列车 16:43 16:58 17m 21Km
  D1806/D1807  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 ChengDuDong (成都东)
EMU 17:00 17:23 26m 26Km
  G2827  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 KunMingNan (昆明南)
高速铁路 17:22 23:12 5h52m 1091Km
  C6680  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 ChengDuDong (成都东)
城际列车 17:25 17:46 23m 21Km
  D1842  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 ChengDuDong (成都东)
EMU 17:37 17:52 18m 19Km
  D1810  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 ChengDuDong (成都东)
EMU 18:12 18:27 17m 19Km
  C6270  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 ChengDuDong (成都东)
城际列车 18:12 18:27 17m 21Km
  C6297  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 MeiShanDong (眉山东)
城际列车 18:26 18:58 34m 61Km
  C6681  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 YiBinXi (宜宾西)
城际列车 18:31 20:22 1h53m 255Km
  D4108  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 XiAnBei (西安北)
EMU 18:53 23:32 4h41m 679Km
  C6355  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 YiBinXi (宜宾西)
城际列车 19:12 20:44 1h34m 255Km
  C6673  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 YiBinXi (宜宾西)
城际列车 19:17 20:50 1h35m 255Km
  D4961  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 19:34 03:42 8h10m 1489Km
  C6298  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 ChengDuDong (成都东)
城际列车 19:40 19:55 17m 21Km
  C6354  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 JiangYou (江油)
城际列车 19:59 21:31 1h34m 173Km
  C6261  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 EMeiShan (峨眉山)
城际列车 20:02 20:59 59m 141Km
  D4965  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 20:14 04:04 7h52m 1489Km
  C6278  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 ChengDuDong (成都东)
城际列车 20:26 20:47 23m 21Km
  C6316  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 MianYang (绵阳)
城际列车 20:30 21:54 1h26m 134Km
  C6314  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 JiangYou (江油)
城际列车 20:37 22:05 1h31m 173Km
  D1796  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 ChengDuDong (成都东)
EMU 21:13 21:28 17m 19Km
  C6263  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 LeShan (乐山)
城际列车 21:34 22:15 43m 114Km
  C6265  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 LeShan (乐山)
城际列车 22:22 22:57 37m 114Km
  C6682  ShuangLiuJiChang (双流机场)
 ChengDuDong (成都东)
城际列车 22:24 22:45 32m 21Km
  Related search train station:   shuangliu Railway Station    shuangliuxi Railway Station  

huochepiao.net ©Copyright