huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The xiaolan Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  C7223  XiaoLan (小榄)
 YangJiang (阳江)
城际列车 06:30 07:43 1h15m 178Km
  C7601  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 06:45 07:19 36m 71Km
  C7236  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 06:55 07:20 27m 45Km
  C7647  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 07:02 07:41 41m 71Km
  C7636  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 07:08 07:28 22m 45Km
  C7670  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 07:28 08:01 35m 45Km
  C7659  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 07:42 08:20 40m 71Km
  C7692  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 07:46 08:21 37m 45Km
  C7216  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 08:06 08:31 27m 45Km
  C7681  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 08:07 08:58 53m 71Km
  C7602  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 08:12 08:52 42m 45Km
  C7703  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 08:17 08:58 43m 71Km
  C7209  XiaoLan (小榄)
 YangJiang (阳江)
城际列车 08:22 09:41 1h21m 178Km
  D7489  XiaoLan (小榄)
 ZhanJiangXi (湛江西)
EMU 08:33 11:14 2h44m 385Km
  C7637  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 08:37 09:20 45m 71Km
  C7671  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 08:47 09:36 51m 71Km
  C7648  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 08:48 09:29 43m 45Km
  D7493  XiaoLan (小榄)
 ZhanJiangXi (湛江西)
EMU 08:59 11:37 2h40m 387Km
  C7224  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 09:22 09:58 38m 45Km
  C7208  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 09:32 09:52 22m 45Km
  C7626  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 09:38 10:08 32m 49Km
  C7217  XiaoLan (小榄)
 YangJiang (阳江)
城际列车 09:40 11:04 1h26m 178Km
  C7704  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 09:53 10:13 22m 45Km
  C7682  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 09:53 10:13 22m 45Km
  C7615  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 10:10 10:55 47m 71Km
  D7461  XiaoLan (小榄)
 ZhanJiangXi (湛江西)
EMU 10:30 13:15 2h47m 385Km
  C7672  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 10:39 11:01 0m 45Km
  C7202  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 10:55 11:24 31m 45Km
  C7627  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 10:55 11:39 46m 71Km
  C7705  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 11:01 11:49 51m 71Km
  C7694  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 11:14 11:39 28m 45Km
  C7210  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 11:20 11:49 31m 45Km
  C7683  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 11:22 12:06 46m 71Km
  C7639  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 11:28 12:12 47m 71Km
  C7604  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 11:33 12:05 34m 45Km
  D7456  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 11:38 11:59 23m 45Km
  C7673  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 11:48 12:36 50m 71Km
  C7616  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 11:53 12:29 38m 45Km
  C7651  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 11:59 12:48 51m 71Km
  C7662  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 12:08 12:46 40m 45Km
  C7695  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 12:20 13:03 45m 71Km
  C7628  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 12:33 12:58 27m 45Km
  D7469  XiaoLan (小榄)
 ZhanJiangXi (湛江西)
EMU 12:41 15:31 2h53m 385Km
  C7211  XiaoLan (小榄)
 YangJiang (阳江)
城际列车 12:50 14:15 1h27m 178Km
  C7684  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 12:59 13:24 27m 45Km
  C7218  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 13:09 13:34 28m 45Km
  C7617  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 13:09 13:53 46m 71Km
  C7706  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 13:20 13:50 34m 45Km
  C7663  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 13:26 14:10 46m 71Km
  C7640  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 13:30 13:59 31m 45Km
  D7473  XiaoLan (小榄)
 ZhanJiangXi (湛江西)
EMU 13:46 16:42 2h58m 385Km
  C7674  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 13:48 14:18 32m 45Km
  C7629  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 13:51 14:30 41m 71Km
  C7696  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 13:58 14:23 27m 45Km
  C7226  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 14:03 14:28 29m 45Km
  C7685  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 14:10 15:00 57m 71Km
  C7219  XiaoLan (小榄)
 YangJiang (阳江)
城际列车 14:29 15:59 1h32m 178Km
  C7606  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 14:30 14:54 26m 45Km
  C7652  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 14:35 15:04 31m 45Km
  C7707  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 14:35 15:14 41m 71Km
  C7641  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 14:45 15:24 41m 71Km
  D7490  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 14:47 15:09 24m 45Km
  C7618  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 14:54 15:19 27m 45Km
  C7675  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 15:00 15:44 46m 71Km
  C7227  XiaoLan (小榄)
 YangJiang (阳江)
城际列车 15:10 16:44 1h36m 178Km
  C7697  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 15:15 15:57 44m 71Km
  C7664  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 15:19 15:44 27m 45Km
  D7494  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 15:24 15:48 30m 45Km
  C7204  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 15:38 16:09 35m 45Km
  C7607  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 15:40 16:19 41m 71Km
  C7653  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 15:45 16:24 41m 71Km
  C7686  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 15:53 16:18 27m 45Km
  D7194  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 15:57 16:23 28m 45Km
  C7619  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 16:00 16:40 42m 71Km
  C7708  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 16:08 16:32 26m 45Km
  C7642  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 16:13 16:37 26m 45Km
  C7212  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 16:18 16:53 37m 45Km
  C7665  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 16:25 17:05 42m 71Km
  C7631  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 16:40 17:23 45m 71Km
  C7676  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 16:45 17:10 29m 45Km
  D7472  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 16:50 17:15 29m 45Km
  C7698  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 16:55 17:25 32m 45Km
  C7687  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 17:00 17:44 46m 71Km
  D7193  XiaoLan (小榄)
 ZhanJiangXi (湛江西)
EMU 17:10 20:14 3h6m 385Km
  C7608  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 17:13 17:38 28m 45Km
  C7709  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 17:20 18:04 46m 71Km
  C7643  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 17:30 18:19 51m 71Km
  D7188  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 17:32 17:53 23m 45Km
  C7677  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 17:50 18:34 46m 71Km
  C7711  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 17:55 18:43 50m 71Km
  C7699  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 17:55 18:49 56m 71Km
  C7620  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 17:58 18:23 27m 45Km
  C7666  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 18:03 18:28 27m 45Km
  C7654  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 18:08 18:44 38m 45Km
  C7632  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 18:23 18:49 29m 45Km
  C7609  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 18:29 19:18 51m 71Km
  C7228  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 18:32 18:54 25m 45Km
  C7667  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 19:20 19:59 41m 71Km
  C7644  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 19:21 19:46 27m 45Km
  C7678  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 19:28 19:55 29m 45Km
  C7655  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 19:29 20:12 45m 71Km
  C7633  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 19:36 20:20 46m 71Km
  C7700  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 19:53 20:18 27m 45Km
  C7712  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 19:54 20:19 28m 45Km
  C7206  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 20:06 20:33 29m 45Km
  D7487  XiaoLan (小榄)
 ZhanJiangXi (湛江西)
EMU 20:20 22:46 2h28m 385Km
  C7610  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 20:22 20:41 21m 45Km
  C7645  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 20:30 21:10 42m 71Km
  C7622  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 20:32 20:58 28m 45Km
  C7214  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 20:38 21:10 34m 45Km
  C7679  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 20:39 21:18 41m 71Km
  C7668  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 20:53 21:18 27m 45Km
  C7701  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 20:59 21:43 46m 71Km
  C7656  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 21:05 21:35 32m 45Km
  C7634  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 21:19 21:44 27m 45Km
  C7713  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 21:22 22:01 47m 71Km
  C7611  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 21:31 22:15 46m 71Km
  C7207  XiaoLan (小榄)
 YangJiang (阳江)
城际列车 21:41 23:00 1h21m 178Km
  C7690  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 21:44 22:19 40m 45Km
  C7623  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 21:46 22:26 42m 71Km
  D7492  XiaoLan (小榄)
 FoShanXi (佛山西)
EMU 22:03 22:54 54m 80Km
  C7215  XiaoLan (小榄)
 YangJiang (阳江)
城际列车 22:06 23:25 1h21m 178Km
  C7646  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 22:08 22:33 27m 45Km
  C7669  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 22:12 23:02 52m 71Km
  C7635  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 22:30 23:14 46m 71Km
  C7680  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 22:33 22:53 23m 45Km
  C7702  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 22:44 23:13 31m 45Km
  C7222  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 22:56 23:19 28m 45Km
  C7691  XiaoLan (小榄)
 ZhuHai (珠海)
城际列车 23:04 23:48 46m 71Km
  C7612  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 23:19 23:39 22m 45Km
  D7190  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 23:24 23:46 26m 45Km
  C7624  XiaoLan (小榄)
 GuangZhouNan (广州南)
城际列车 23:34 23:54 23m 45Km
  Related search train station:

huochepiao.net ©Copyright