huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The xiaoxianbei Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  G7409/G7412  XiaoXianBei (萧县北)
 LiuAn (六安)
高速铁路 07:17 10:14 2h59m 421Km
  G1568  XiaoXianBei (萧县北)
 BeiJingNan (北京南)
高速铁路 07:25 11:18 3h55m 733Km
  G7291/G7294  XiaoXianBei (萧县北)
 ShangHai (上海)
高速铁路 07:31 11:03 3h34m 674Km
  G7695/G7698  XiaoXianBei (萧县北)
 JiangShan (江山)
高速铁路 08:30 13:49 5h21m 897Km
  G1831  XiaoXianBei (萧县北)
 ChongQingXi (重庆西)
高速铁路 09:06 19:08 10h5m 1833Km
  G1970/G1971  XiaoXianBei (萧县北)
 LanZhouXi (兰州西)
高速铁路 09:27 16:45 7h20m 1410Km
  G1802/G1803  XiaoXianBei (萧县北)
 ZhengZhouDong (郑州东)
高速铁路 09:45 11:44 2h1m 319Km
  G1886/G1887  XiaoXianBei (萧县北)
 ChongQingXi (重庆西)
高速铁路 10:02 19:33 9h33m 1802Km
  G1852/G1853  XiaoXianBei (萧县北)
 QingDaoBei (青岛北)
高速铁路 10:14 15:24 5h15m 708Km
  G1853/G1852  XiaoXianBei (萧县北)
 QingDaoBei (青岛北)
高速铁路 10:14 15:24 5h15m 708Km
  G2065/G2068  XiaoXianBei (萧县北)
 NanNingDong (南宁东)
高速铁路 10:23 22:24 12h3m 2104Km
  G1974/G1975  XiaoXianBei (萧县北)
 ChongQingXi (重庆西)
高速铁路 10:54 20:19 9h27m 1456Km
  G1813/G1816  XiaoXianBei (萧县北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 12:06 15:23 3h19m 667Km
  G1866/G1867  XiaoXianBei (萧县北)
 ZhengZhouDong (郑州东)
高速铁路 12:23 13:54 1h37m 319Km
  G1920/G1921  XiaoXianBei (萧县北)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 12:45 16:36 3h53m 842Km
  G1893/G1896  XiaoXianBei (萧县北)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 13:02 19:37 6h37m 1058Km
  G7428/G7429  XiaoXianBei (萧县北)
 HuaiBei (淮北)
高速铁路 14:09 14:37 30m 36Km
  G7429/G7428  XiaoXianBei (萧县北)
 HuaiBei (淮北)
高速铁路 14:09 14:37 30m 36Km
  G287/G290  XiaoXianBei (萧县北)
 ChangShaNan (长沙南)
高速铁路 14:39 20:07 5h30m 1217Km
  G276/G277  XiaoXianBei (萧县北)
 QingDao (青岛)
高速铁路 14:52 19:34 4h44m 723Km
  G277/G276  XiaoXianBei (萧县北)
 QingDao (青岛)
高速铁路 14:52 19:34 4h44m 723Km
  G1924/G1925  XiaoXianBei (萧县北)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 15:03 19:09 4h8m 842Km
  G4196/G4197  XiaoXianBei (萧县北)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 15:26 20:02 4h52m 842Km
  G7296/G7297  XiaoXianBei (萧县北)
 HuaiBei (淮北)
高速铁路 16:05 16:32 29m 36Km
  G7297/G7296  XiaoXianBei (萧县北)
 HuaiBei (淮北)
高速铁路 16:05 16:32 29m 36Km
  G7295/G7298  XiaoXianBei (萧县北)
 ShangHai (上海)
高速铁路 16:23 19:27 3h6m 674Km
  G1843/G1846  XiaoXianBei (萧县北)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 16:41 20:51 4h12m 842Km
  G1856/G1857  XiaoXianBei (萧县北)
 QingDaoBei (青岛北)
高速铁路 16:57 21:43 4h51m 708Km
  G2081/G2084  XiaoXianBei (萧县北)
 XinYangDong (信阳东)
高速铁路 17:18 20:55 3h42m 656Km
  G7427/G7430  XiaoXianBei (萧县北)
 HeFeiNan (合肥南)
高速铁路 17:30 19:21 1h54m 349Km
  G1969/G1972  XiaoXianBei (萧县北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 17:55 21:26 3h33m 667Km
  G1962/G1963  XiaoXianBei (萧县北)
 ZhengZhouDong (郑州东)
高速铁路 18:15 20:04 1h51m -16Km
  G2066/G2067  XiaoXianBei (萧县北)
 JiNanDong (济南东)
高速铁路 18:43 21:10 2h34m 371Km
  G2067/G2066  XiaoXianBei (萧县北)
 JiNanDong (济南东)
高速铁路 18:43 21:10 2h34m 371Km
  G467/G466  XiaoXianBei (萧县北)
 JiNanDong (济南东)
高速铁路 19:13 22:15 3h11m 371Km
  G1936/G1937  XiaoXianBei (萧县北)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 19:21 22:54 3h35m 842Km
  G1937/G1936  XiaoXianBei (萧县北)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 19:21 22:54 3h35m 842Km
  G4198/G4195  XiaoXianBei (萧县北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 20:36 23:58 3h25m 667Km
  G1832  XiaoXianBei (萧县北)
 JiNanXi (济南西)
高速铁路 21:02 23:11 2h11m 327Km
  G7696/G7697  XiaoXianBei (萧县北)
 HuaiBei (淮北)
高速铁路 21:06 21:33 29m 36Km
  G7697/G7696  XiaoXianBei (萧县北)
 HuaiBei (淮北)
高速铁路 21:06 21:33 29m 36Km
  G7292/G7293  XiaoXianBei (萧县北)
 HuaiBei (淮北)
高速铁路 21:31 21:54 25m 36Km
  G1567  XiaoXianBei (萧县北)
 ShangQiu (商丘)
高速铁路 22:23 23:13 52m 129Km
  G7410/G7411  XiaoXianBei (萧县北)
 HuaiBei (淮北)
高速铁路 22:29 22:50 23m 36Km
  Related search train station:   xiaoxian Railway Station  

huochepiao.net ©Copyright