huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The xinjin Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  D1791  XinJin (新津)
 LiuZhou (柳州)
EMU 09:30 16:52 7h24m 1193Km
  C6258  XinJin (新津)
 ChengDuNan (成都南)
城际列车 10:32 10:53 23m 28Km
  D1821/D1824  XinJin (新津)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 12:12 20:58 8h48m 1474Km
  C6306  XinJin (新津)
 JiangYou (江油)
城际列车 12:47 14:35 1h55m 188Km
  D4554  XinJin (新津)
 ChengDuDong (成都东)
EMU 13:35 13:55 22m 34Km
  D1838  XinJin (新津)
 ChengDuDong (成都东)
EMU 14:13 14:34 23m 34Km
  C6667  XinJin (新津)
 YiBinXi (宜宾西)
城际列车 15:30 16:50 1h22m 240Km
  C6313  XinJin (新津)
 YiBinXi (宜宾西)
城际列车 16:52 18:25 1h40m 240Km
  G2827  XinJin (新津)
 KunMingNan (昆明南)
高速铁路 17:33 23:12 5h41m 1076Km
  C6270  XinJin (新津)
 ChengDuDong (成都东)
城际列车 17:55 18:27 34m 36Km
  C6297  XinJin (新津)
 MeiShanDong (眉山东)
城际列车 18:37 18:58 23m 46Km
  D4108  XinJin (新津)
 XiAnBei (西安北)
EMU 18:42 23:32 4h52m 694Km
  C6670  XinJin (新津)
 ChengDuNan (成都南)
城际列车 19:17 19:32 22m 28Km
  C6673  XinJin (新津)
 YiBinXi (宜宾西)
城际列车 19:28 20:50 1h24m 240Km
  Related search train station:   xinjinnan Railway Station  

huochepiao.net ©Copyright