huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The xiuwenxian Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  G1755/G1758  XiuWenXian (修文县)
 FuZhouNan (福州南)
高速铁路 11:14 20:07 8h55m 1664Km
  D8558  XiuWenXian (修文县)
 ChongQingXi (重庆西)
EMU 11:26 13:41 2h17m 318Km
  G1338/G1339  XiuWenXian (修文县)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 13:40 23:03 9h25m 1805Km
  G1339/G1338  XiuWenXian (修文县)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 13:40 23:03 9h25m 1805Km
  D1864  XiuWenXian (修文县)
 ChongQingXi (重庆西)
EMU 13:46 15:50 2h6m 318Km
  D1822  XiuWenXian (修文县)
 ChengDuDong (成都东)
EMU 16:33 20:54 4h23m 620Km
  G2881  XiuWenXian (修文县)
 KunMingNan (昆明南)
高速铁路 17:51 20:31 2h42m 492Km
  D1834/D1835  XiuWenXian (修文县)
 ChengDuDong (成都东)
EMU 19:02 23:33 4h33m 620Km
  Related search train station:   xiuwen Railway Station  

huochepiao.net ©Copyright