huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The yulin Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  K4152/K4153  YuLin (玉林)
 GuangZhouDong (广州东)
Fast train 01:06 11:25 10h28m 554Km
  K1207/K1206  YuLin (玉林)
 ShenZhenDong (深圳东)
Fast train 01:25 13:34 12h21m 685Km
  T288/T289  YuLin (玉林)
 NanNing (南宁)
特快 01:27 05:05 3h59m 263Km
  K150  YuLin (玉林)
 ShangHaiNan (上海南)
Fast train 01:34 06:12 28h49m 2056Km
  K827/K830  YuLin (玉林)
 GuiYang (贵阳)
Fast train 01:46 12:32 10h58m 898Km
  K1562/K1563  YuLin (玉林)
 HeFei (合肥)
Fast train 01:59 05:12 27h33m 1746Km
  K1205/K1208  YuLin (玉林)
 KunMing (昆明)
Fast train 02:00 20:43 19h2m 1112Km
  K981/K984  YuLin (玉林)
 ZhanJiang (湛江)
Fast train 03:07 05:26 2h31m 164Km
  K842/K843  YuLin (玉林)
 GuangZhou (广州)
Fast train 03:27 12:08 8h53m 546Km
  K157  YuLin (玉林)
 ZhanJiang (湛江)
Fast train 04:15 06:40 2h35m 175Km
  K1803  YuLin (玉林)
 ZhanJiang (湛江)
Fast train 04:47 07:15 2h49m 233Km
  D8382  YuLin (玉林)
 NanNingDong (南宁东)
EMU 08:50 10:34 1h48m 229Km
  5534/5535  YuLin (玉林)
 JinChengJiang (金城江)
Ordinary quick 09:03 15:00 6h7m 439Km
  D9698  YuLin (玉林)
 LiuZhou (柳州)
EMU 09:32 11:40 2h8m 268Km
  K1473  YuLin (玉林)
 ZhanJiang (湛江)
Fast train 09:36 12:26 2h58m 175Km
  K1561/K1564  YuLin (玉林)
 NanNing (南宁)
Fast train 09:50 13:46 4h17m 263Km
  K871/K874  YuLin (玉林)
 ZhanJiang (湛江)
Fast train 09:51 12:38 2h56m 175Km
  K4586/K4587  YuLin (玉林)
 GuangZhouDong (广州东)
Fast train 10:06 00:06 14h10m 554Km
  K457  YuLin (玉林)
 HaiKou (海口)
Fast train 10:18 19:28 9h20m 476Km
  K229/K232  YuLin (玉林)
 XiaMenBei (厦门北)
Fast train 10:39 09:01 22h33m 1300Km
  K9311/K9314  YuLin (玉林)
 NanNing (南宁)
Fast train 10:50 14:54 4h14m 263Km
  K149  YuLin (玉林)
 ZhanJiang (湛江)
Fast train 10:52 13:42 3h0m 137Km
  D8391/D8394  YuLin (玉林)
 BaiSe (百色)
EMU 11:16 14:56 3h40m 463Km
  D8484  YuLin (玉林)
 GuiLinBei (桂林北)
EMU 11:27 14:53 3h26m 432Km
  K1804  YuLin (玉林)
 YueYang (岳阳)
Fast train 12:03 04:30 16h54m 1035Km
  D8384  YuLin (玉林)
 NanNingDong (南宁东)
EMU 12:16 14:00 1h44m 229Km
  K9322/K9323  YuLin (玉林)
 BoBai (博白)
Fast train 12:31 13:11 1h0m 71Km
  D8482  YuLin (玉林)
 GuiLinBei (桂林北)
EMU 13:02 16:28 0m 432Km
  D8386  YuLin (玉林)
 NanNingDong (南宁东)
EMU 13:47 15:37 1h50m 229Km
  K4374/K4371  YuLin (玉林)
 GuiYang (贵阳)
Fast train 13:52 05:16 15h42m 898Km
  D9692/D9693  YuLin (玉林)
 BaiSe (百色)
EMU 14:15 18:06 3h51m 463Km
  D9693/D9692  YuLin (玉林)
 BaiSe (百色)
EMU 14:15 18:06 3h51m 463Km
  T79/T82  YuLin (玉林)
 ShangHaiNan (上海南)
特快 14:45 13:27 23h2m 1984Km
  T80/T81  YuLin (玉林)
 NanNing (南宁)
特快 15:03 18:42 4h1m 263Km
  5537/5540  YuLin (玉林)
 ZhanJiang (湛江)
Ordinary quick 15:11 17:58 2h57m 175Km
  K230/K231  YuLin (玉林)
 KunMing (昆明)
Fast train 15:34 10:07 18h43m 1101Km
  T287/T290  YuLin (玉林)
 BeiJingXi (北京西)
特快 15:36 18:10 26h54m 2498Km
  5538/5539  YuLin (玉林)
 JinChengJiang (金城江)
Ordinary quick 15:58 23:00 7h15m 439Km
  K9321/K9324  YuLin (玉林)
 NanNing (南宁)
Fast train 16:17 20:08 4h11m 263Km
  K982/K983  YuLin (玉林)
 KunMing (昆明)
Fast train 16:35 09:49 17h24m 1080Km
  D8388  YuLin (玉林)
 NanNingDong (南宁东)
EMU 17:02 18:52 1h50m 229Km
  K1474  YuLin (玉林)
 ShiMenXianBei (石门县北)
Fast train 17:16 11:30 18h36m 1077Km
  5533/5536  YuLin (玉林)
 ZhanJiang (湛江)
Ordinary quick 17:20 20:06 2h56m 175Km
  K872/K873  YuLin (玉林)
 ChengDuDong (成都东)
Fast train 17:48 12:55 19h17m 1564Km
  K828/K829  YuLin (玉林)
 ShenZhenDong (深圳东)
Fast train 17:49 06:30 12h52m 685Km
  D8389  YuLin (玉林)
 LuChuan (陆川)
EMU 17:59 18:27 32m 36Km
  K365/K364  YuLin (玉林)
 KunMing (昆明)
Fast train 18:26 11:08 16h52m 1091Km
  K585/K588  YuLin (玉林)
 ShenZhenXi (深圳西)
Fast train 18:33 07:10 12h47m 710Km
  D8486  YuLin (玉林)
 GuiLinBei (桂林北)
EMU 19:16 22:47 3h31m 432Km
  D8390  YuLin (玉林)
 NanNingDong (南宁东)
EMU 19:27 21:10 1h47m 229Km
  K4588/K4585  YuLin (玉林)
 KunMing (昆明)
Fast train 19:50 16:22 20h42m 1080Km
  D8380  YuLin (玉林)
 NanNingDong (南宁东)
EMU 20:05 21:49 1h44m 229Km
  K9312/K9313  YuLin (玉林)
 ZhanJiang (湛江)
Fast train 20:24 23:20 3h7m 198Km
  K9313/K9312  YuLin (玉林)
 ZhanJiang (湛江)
Fast train 20:24 23:20 3h7m 198Km
  K835/K838  YuLin (玉林)
 ShenZhenXi (深圳西)
Fast train 20:31 07:50 11h29m 708Km
  K586/K587  YuLin (玉林)
 ChengDu (成都)
Fast train 20:36 22:59 26h38m 1650Km
  D9644  YuLin (玉林)
 NanNingDong (南宁东)
EMU 20:56 22:50 1h54m 229Km
  D8399  YuLin (玉林)
 LuChuan (陆川)
EMU 21:02 21:30 34m 36Km
  K158  YuLin (玉林)
 BeiJing (北京)
Fast train 21:03 06:17 33h24m 2576Km
  K836/K837  YuLin (玉林)
 ChongQingXi (重庆西)
Fast train 21:30 19:12 21h52m 1352Km
  K841/K844  YuLin (玉林)
 GuiYang (贵阳)
Fast train 21:56 09:43 11h57m 898Km
  K458  YuLin (玉林)
 ZhengZhou (郑州)
Fast train 22:04 23:15 25h21m 1861Km
  K363/K366  YuLin (玉林)
 GuangZhou (广州)
Fast train 23:51 08:53 9h14m 546Km
  Related search train station:

huochepiao.net ©Copyright