huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The yuyaobei Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  G1866/G1867  YuYaoBei (余姚北)
 ZhengZhouDong (郑州东)
高速铁路 06:45 13:54 7h11m 1053Km
  D656/D657  YuYaoBei (余姚北)
 ChongQingBei (重庆北)
EMU 07:13 20:32 13h27m 1723Km
  G7659  YuYaoBei (余姚北)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 07:20 09:55 2h37m 324Km
  G1416/G1417  YuYaoBei (余姚北)
 ChangShaNan (长沙南)
高速铁路 07:21 13:01 5h43m 1030Km
  G7502  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 07:31 09:29 2h0m 265Km
  G7570  YuYaoBei (余姚北)
 HangZhouDong (杭州东)
高速铁路 07:42 08:22 43m 106Km
  G7530  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 07:54 09:38 1h50m 337Km
  D3238/D3239  YuYaoBei (余姚北)
 XiaMenBei (厦门北)
EMU 08:11 16:47 8h39m 844Km
  G2332/G2333  YuYaoBei (余姚北)
 GuiYangBei (贵阳北)
高速铁路 08:12 17:24 9h14m 1733Km
  D3111  YuYaoBei (余姚北)
 ShenZhenBei (深圳北)
EMU 08:20 18:14 9h56m 1358Km
  D3145/D3148  YuYaoBei (余姚北)
 GanZhou (赣州)
EMU 08:39 18:04 9h31m 1271Km
  G7543  YuYaoBei (余姚北)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 08:50 11:05 2h18m 324Km
  G7532  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 08:51 10:40 1h51m 265Km
  D3307  YuYaoBei (余姚北)
 ShenZhenBei (深圳北)
EMU 09:12 18:47 9h39m 1358Km
  G7482/G7483  YuYaoBei (余姚北)
 HuangShanBei (黄山北)
高速铁路 09:18 11:52 2h47m 298Km
  D3131/D3134  YuYaoBei (余姚北)
 LongYan (龙岩)
EMU 09:25 16:35 7h13m 694Km
  G7675/G7674  YuYaoBei (余姚北)
 HeFeiNan (合肥南)
高速铁路 09:34 12:58 3h26m 526Km
  G7674/G7675  YuYaoBei (余姚北)
 HeFeiNan (合肥南)
高速铁路 09:34 12:58 3h26m 717Km
  D377  YuYaoBei (余姚北)
 ShenZhenBei (深圳北)
EMU 09:52 19:25 9h36m 1358Km
  G7689  YuYaoBei (余姚北)
 PingYang (平阳)
高速铁路 10:08 12:47 2h41m 380Km
  G7586  YuYaoBei (余姚北)
 ChangZhou (常州)
高速铁路 10:10 12:58 2h55m 430Km
  G7665  YuYaoBei (余姚北)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 10:28 12:46 2h20m 324Km
  D3295/D3298  YuYaoBei (余姚北)
 LongYan (龙岩)
EMU 10:33 17:50 7h19m 1000Km
  G1894/G1895  YuYaoBei (余姚北)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 10:39 18:34 7h57m 1576Km
  G1895/G1894  YuYaoBei (余姚北)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 10:39 18:34 7h57m 1576Km
  G7505  YuYaoBei (余姚北)
 NingBo (宁波)
高速铁路 10:40 10:59 22m 49Km
  D2285  YuYaoBei (余姚北)
 ShenZhenBei (深圳北)
EMU 11:02 20:38 9h38m 1358Km
  G7568  YuYaoBei (余姚北)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 11:11 13:07 1h58m 362Km
  G7562  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 11:26 13:04 1h45m 265Km
  D3205  YuYaoBei (余姚北)
 XiaMenBei (厦门北)
EMU 11:31 17:21 5h57m 844Km
  G7510  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 11:45 13:27 1h44m 265Km
  G7507  YuYaoBei (余姚北)
 NingBo (宁波)
高速铁路 11:50 12:09 21m -149Km
  D382  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
EMU 11:55 13:46 1h53m 265Km
  D3125  YuYaoBei (余姚北)
 ShenZhenBei (深圳北)
EMU 12:11 21:53 9h44m 0Km
  D2281  YuYaoBei (余姚北)
 ShenZhenBei (深圳北)
EMU 12:11 21:53 9h44m 1358Km
  D3102  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
EMU 12:14 14:14 2h5m 265Km
  G7678/G7679  YuYaoBei (余姚北)
 HeFeiNan (合肥南)
高速铁路 12:22 15:25 3h5m 519Km
  G7662/G7663  YuYaoBei (余姚北)
 HeFeiNan (合肥南)
高速铁路 12:37 15:46 3h11m 588Km
  G7681/G7684  YuYaoBei (余姚北)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 12:39 15:04 2h37m 231Km
  G7599  YuYaoBei (余姚北)
 PingYang (平阳)
高速铁路 12:46 15:17 2h33m 364Km
  D3165/D3168  YuYaoBei (余姚北)
 LongYan (龙岩)
EMU 12:52 20:31 7h41m 803Km
  D3104  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
EMU 12:56 15:24 0m 265Km
  D3135/D3138  YuYaoBei (余姚北)
 GanZhou (赣州)
EMU 12:57 22:40 9h45m 1271Km
  D2196/D2197  YuYaoBei (余姚北)
 JinZhai (金寨)
EMU 13:02 17:18 4h18m 658Km
  G51  YuYaoBei (余姚北)
 NingBo (宁波)
高速铁路 13:05 13:24 21m 49Km
  D3234  YuYaoBei (余姚北)
 HangZhouDong (杭州东)
EMU 13:08 13:43 37m 106Km
  D2283  YuYaoBei (余姚北)
 ShenZhenBei (深圳北)
EMU 13:11 22:40 9h31m 1358Km
  G7537  YuYaoBei (余姚北)
 PingYang (平阳)
高速铁路 13:17 16:00 2h46m 271Km
  G1961/G1964  YuYaoBei (余姚北)
 NingBo (宁波)
高速铁路 13:22 13:42 22m 247Km
  G7542  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 13:26 15:16 1h52m 265Km
  D2293  YuYaoBei (余姚北)
 ShenZhenBei (深圳北)
EMU 13:30 23:01 9h36m 1358Km
  G7514  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 13:35 15:20 1h47m 265Km
  G7546  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 13:47 15:32 1h47m 265Km
  G1673  YuYaoBei (余姚北)
 XiaMenBei (厦门北)
高速铁路 13:54 20:08 6h21m 839Km
  D3172  YuYaoBei (余姚北)
 HangZhouDong (杭州东)
EMU 14:01 14:40 43m 106Km
  D3291/D3294  YuYaoBei (余姚北)
 LongYan (龙岩)
EMU 14:06 21:29 7h25m 694Km
  D3142/D3143  YuYaoBei (余姚北)
 NanJing (南京)
EMU 14:10 18:08 4h3m 549Km
  G1962/G1963  YuYaoBei (余姚北)
 ZhengZhouDong (郑州东)
高速铁路 14:23 20:04 5h43m 718Km
  G581/G584  YuYaoBei (余姚北)
 NingBo (宁波)
高速铁路 14:44 15:03 21m 49Km
  D3218  YuYaoBei (余姚北)
 HangZhouDong (杭州东)
EMU 14:51 15:33 44m 106Km
  G60  YuYaoBei (余姚北)
 BeiJingNan (北京南)
高速铁路 14:59 21:29 6h32m 1385Km
  D3141/D3144  YuYaoBei (余姚北)
 LongYan (龙岩)
EMU 15:02 22:01 7h4m 983Km
  D3233  YuYaoBei (余姚北)
 XiaMen (厦门)
EMU 15:13 22:10 7h1m 875Km
  G1431/G1434  YuYaoBei (余姚北)
 NingBo (宁波)
高速铁路 15:22 15:42 22m 49Km
  G2345/G2348  YuYaoBei (余姚北)
 NingBo (宁波)
高速铁路 15:43 16:02 35m 49Km
  G4626/G4623  YuYaoBei (余姚北)
 NingBo (宁波)
高速铁路 15:43 16:02 35m 49Km
  G7518  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 15:49 17:25 1h38m 265Km
  D3296/D3297  YuYaoBei (余姚北)
 NanJingNan (南京南)
EMU 15:55 18:46 2h53m 362Km
  D3297/D3296  YuYaoBei (余姚北)
 NanJingNan (南京南)
EMU 15:55 18:46 2h53m 362Km
  D3171  YuYaoBei (余姚北)
 FuZhouNan (福州南)
EMU 15:56 20:01 4h14m 618Km
  G582/G583  YuYaoBei (余姚北)
 LiuAn (六安)
高速铁路 16:00 19:42 3h45m 603Km
  G7575/G7578  YuYaoBei (余姚北)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 16:06 18:50 2h50m 324Km
  G1674  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 16:10 18:05 1h57m 241Km
  G7600  YuYaoBei (余姚北)
 XuZhouDong (徐州东)
高速铁路 16:22 21:57 5h38m 693Km
  G7517  YuYaoBei (余姚北)
 NingBo (宁波)
高速铁路 16:32 16:51 21m 49Km
  G7520  YuYaoBei (余姚北)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 16:37 20:40 -21m 576Km
  D3217  YuYaoBei (余姚北)
 XiaMenBei (厦门北)
EMU 16:39 22:41 6h5m 959Km
  D3126  YuYaoBei (余姚北)
 TaiZhou (泰州)
EMU 16:43 21:09 0m -1359Km
  G7673/G7676  YuYaoBei (余姚北)
 NingBo (宁波)
高速铁路 16:47 17:07 23m 52Km
  G1432/G1433  YuYaoBei (余姚北)
 ChangShaNan (长沙南)
高速铁路 16:48 22:29 5h44m 1030Km
  G7646/G7647  YuYaoBei (余姚北)
 FuYangXi (阜阳西)
高速铁路 16:58 21:54 4h58m 643Km
  G7590  YuYaoBei (余姚北)
 XuZhouDong (徐州东)
高速铁路 17:03 22:21 5h20m 932Km
  D3169  YuYaoBei (余姚北)
 FuZhouNan (福州南)
EMU 17:06 21:31 4h27m 618Km
  D3101  YuYaoBei (余姚北)
 FuZhou (福州)
EMU 17:12 21:51 4h41m 626Km
  G7584  YuYaoBei (余姚北)
 NanJing (南京)
高速铁路 17:14 21:21 4h9m 566Km
  G1893/G1896  YuYaoBei (余姚北)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 17:18 19:37 2h22m 324Km
  D2294  YuYaoBei (余姚北)
 NanJingNan (南京南)
EMU 17:29 20:33 0m 362Km
  G7545  YuYaoBei (余姚北)
 WenLing (温岭)
高速铁路 17:31 19:15 1h46m 225Km
  G7519  YuYaoBei (余姚北)
 NingBo (宁波)
高速铁路 17:36 17:55 21m 49Km
  G7550  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 17:40 19:31 1h57m 172Km
  G7610  YuYaoBei (余姚北)
 XuZhouDong (徐州东)
高速铁路 17:46 21:50 4h6m 693Km
  D3103  YuYaoBei (余姚北)
 FuZhouNan (福州南)
EMU 17:48 22:13 4h27m 618Km
  G7571/G7574  YuYaoBei (余姚北)
 PingYang (平阳)
高速铁路 17:56 20:50 2h56m 364Km
  G7432/G7433  YuYaoBei (余姚北)
 HeFeiNan (合肥南)
高速铁路 17:57 22:59 5h4m 733Km
  G7522  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 18:02 19:54 1h55m 265Km
  G7485/G7488  YuYaoBei (余姚北)
 TaiZhou (台州)
高速铁路 18:03 19:41 1h40m 211Km
  D378  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
EMU 18:13 20:01 1h50m 265Km
  D3132/D3133  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
EMU 18:22 20:34 2h15m 265Km
  G7533  YuYaoBei (余姚北)
 FengHua (奉化)
高速铁路 18:31 19:25 56m 87Km
  G7524  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 18:35 20:17 1h44m 265Km
  G7582  YuYaoBei (余姚北)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 18:46 21:09 2h25m 576Km
  G2331/G2334  YuYaoBei (余姚北)
 NingHai (宁海)
高速铁路 18:46 19:54 1h10m 121Km
  D2284  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
EMU 18:51 20:44 1h55m 265Km
  D3206  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
EMU 18:57 20:51 1h56m 265Km
  G7585  YuYaoBei (余姚北)
 TaiZhou (台州)
高速铁路 18:57 20:25 0m 201Km
  D2282  YuYaoBei (余姚北)
 NanJing (南京)
EMU 19:08 23:12 4h6m 566Km
  G7677/G7680  YuYaoBei (余姚北)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 19:11 21:29 2h20m 231Km
  G7666  YuYaoBei (余姚北)
 XuZhouDong (徐州东)
高速铁路 19:21 22:51 3h33m 891Km
  G167  YuYaoBei (余姚北)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 19:21 21:47 2h28m 324Km
  D3202  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
EMU 19:28 21:47 2h21m 265Km
  G7538  YuYaoBei (余姚北)
 HangZhouDong (杭州东)
高速铁路 19:37 20:23 48m 259Km
  G7525  YuYaoBei (余姚北)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 19:41 22:02 2h23m 324Km
  G7661/G7664  YuYaoBei (余姚北)
 PingYang (平阳)
高速铁路 19:46 22:36 2h52m 367Km
  D3146/D3147  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
EMU 20:01 22:00 2h2m 265Km
  G59  YuYaoBei (余姚北)
 TaiZhou (台州)
高速铁路 20:12 21:44 1h34m 201Km
  D2286  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
EMU 20:16 22:12 1h58m 265Km
  D655/D658  YuYaoBei (余姚北)
 NingBo (宁波)
EMU 20:17 20:39 24m 52Km
  D3237/D3240  YuYaoBei (余姚北)
 NanJingNan (南京南)
EMU 20:24 22:46 2h25m 362Km
  D3108  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
EMU 20:35 22:27 1h54m 265Km
  G7535  YuYaoBei (余姚北)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 20:39 22:39 2h2m 324Km
  D2288  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
EMU 20:45 22:36 1h53m 265Km
  G7528  YuYaoBei (余姚北)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 20:53 22:32 1h41m 265Km
  D3112  YuYaoBei (余姚北)
 HangZhouDong (杭州东)
EMU 21:15 22:01 48m 106Km
  G7527  YuYaoBei (余姚北)
 NingHai (宁海)
高速铁路 22:01 22:52 53m 193Km
  G4594/G4595  YuYaoBei (余姚北)
 NanChangXi (南昌西)
高速铁路 22:11 01:25 3h15m 688Km
  G7569  YuYaoBei (余姚北)
 NingBo (宁波)
高速铁路 22:17 22:36 21m 49Km
  G7529  YuYaoBei (余姚北)
 NingBo (宁波)
高速铁路 22:37 22:58 24m 49Km
  Related search train station:   yuyao Railway Station  

huochepiao.net ©Copyright