huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The yuanpingxi Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  G681/G684  YuanPingXi (原平西)
 BeiJingXi (北京西)
高速铁路 07:13 11:41 4h28m 623Km
  D5352  YuanPingXi (原平西)
 HuaiRenDong (怀仁东)
EMU 07:29 08:34 1h7m 128Km
  D5306  YuanPingXi (原平西)
 HuaiRenDong (怀仁东)
EMU 08:37 09:48 1h13m 128Km
  D5361  YuanPingXi (原平西)
 YunChengBei (运城北)
EMU 08:45 11:48 3h5m 467Km
  D2583  YuanPingXi (原平西)
 XiAnBei (西安北)
EMU 09:16 14:07 4h54m 682Km
  D5351  YuanPingXi (原平西)
 HongDongXi (洪洞西)
EMU 09:57 12:37 2h42m 324Km
  D2517  YuanPingXi (原平西)
 XiAnBei (西安北)
EMU 12:11 16:58 4h49m 682Km
  D2581  YuanPingXi (原平西)
 XiAnBei (西安北)
EMU 12:11 16:58 4h49m 682Km
  D2582  YuanPingXi (原平西)
 DaTongNan (大同南)
EMU 13:51 15:26 1h37m 165Km
  D2508  YuanPingXi (原平西)
 HuaiRenDong (怀仁东)
EMU 13:54 15:05 1h13m 128Km
  D5356  YuanPingXi (原平西)
 HuaiRenDong (怀仁东)
EMU 16:13 17:11 1h0m 128Km
  D5372  YuanPingXi (原平西)
 DaTongNan (大同南)
EMU 16:13 17:35 1h25m 165Km
  D5303  YuanPingXi (原平西)
 YunChengBei (运城北)
EMU 16:52 20:12 3h23m 467Km
  D5374  YuanPingXi (原平西)
 DaTongNan (大同南)
EMU 16:58 18:33 1h37m 165Km
  D5371  YuanPingXi (原平西)
 TaiYuanNan (太原南)
EMU 17:47 18:47 1h3m 111Km
  D5305  YuanPingXi (原平西)
 YunChengBei (运城北)
EMU 18:04 21:48 3h44m 467Km
  D5355  YuanPingXi (原平西)
 TaiYuanNan (太原南)
EMU 18:32 19:26 56m 111Km
  D5375  YuanPingXi (原平西)
 YunChengBei (运城北)
EMU 19:31 22:58 3h29m 467Km
  D5378  YuanPingXi (原平西)
 DaTongNan (大同南)
EMU 20:29 21:58 1h31m 165Km
  D5377  YuanPingXi (原平西)
 TaiYuanNan (太原南)
EMU 21:05 21:59 56m 111Km
  D5307  YuanPingXi (原平西)
 TaiYuanNan (太原南)
EMU 21:19 22:06 47m 110Km
  Related search train station:   yuanping Railway Station  

huochepiao.net ©Copyright