huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The zhangshu Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  T172  ZhangShu (樟树)
 NanChang (南昌)
特快 05:35 06:41 1h10m 85Km
  K527  ZhangShu (樟树)
 GuangZhou (广州)
Fast train 06:36 18:30 12h8m 937Km
  K1191  ZhangShu (樟树)
 NanNing (南宁)
Fast train 06:53 23:50 17h9m 1170Km
  K404/K405  ZhangShu (樟树)
 ChongQingXi (重庆西)
Fast train 07:24 08:42 25h23m 1536Km
  K405/K404  ZhangShu (樟树)
 ChongQingXi (重庆西)
Fast train 07:24 08:42 25h23m 1536Km
  K1192  ZhangShu (樟树)
 NanJing (南京)
Fast train 07:27 18:30 11h7m 650Km
  K476/K477  ZhangShu (樟树)
 FuZhou (福州)
Fast train 07:42 18:18 10h40m 644Km
  K782/K783  ZhangShu (樟树)
 PingXiang (萍乡)
Fast train 07:52 10:09 2h22m 201Km
  K1524  ZhangShu (樟树)
 JiuJiang (九江)
Fast train 08:10 10:46 2h52m 220Km
  K302  ZhangShu (樟树)
 XuZhou (徐州)
Fast train 08:19 20:54 12h38m 902Km
  K876/K877  ZhangShu (樟树)
 YanTai (烟台)
Fast train 08:30 08:57 24h30m 1756Km
  K403/K406  ZhangShu (樟树)
 XiaMenBei (厦门北)
Fast train 08:54 21:21 12h31m 868Km
  K8732  ZhangShu (樟树)
 NanChang (南昌)
Fast train 09:21 10:26 1h8m 85Km
  T145/T148  ZhangShu (樟树)
 NanChang (南昌)
特快 09:33 10:34 1h4m 85Km
  K4249  ZhangShu (樟树)
 GuiYang (贵阳)
Fast train 10:12 04:11 18h14m 1179Km
  K725/K728  ZhangShu (樟树)
 KunMing (昆明)
Fast train 11:34 13:45 26h16m 1817Km
  K8717  ZhangShu (樟树)
 PingXiang (萍乡)
Fast train 12:06 14:30 2h27m 201Km
  K4671/K4670  ZhangShu (樟树)
 GuiYang (贵阳)
Fast train 12:28 05:27 17h3m 1179Km
  3974/3971  ZhangShu (樟树)
 GuangZhouDong (广州东)
Ordinary quick 12:38 04:19 15h46m 977Km
  T146/T147  ZhangShu (樟树)
 BeiJing (北京)
特快 13:14 11:18 22h7m 1927Km
  K8708  ZhangShu (樟树)
 NanChang (南昌)
Fast train 13:30 14:35 1h10m 85Km
  K786/K787  ZhangShu (樟树)
 ChengDuDong (成都东)
Fast train 13:35 13:03 23h32m 1690Km
  K834  ZhangShu (樟树)
 ShangHaiNan (上海南)
Fast train 13:44 23:38 9h58m 843Km
  K8707  ZhangShu (樟树)
 PingXiang (萍乡)
Fast train 13:46 16:05 2h24m 201Km
  K1236  ZhangShu (樟树)
 JiuJiang (九江)
Fast train 14:14 17:49 3h39m 220Km
  K8731  ZhangShu (樟树)
 PingXiang (萍乡)
Fast train 14:18 16:40 2h27m 201Km
  K492  ZhangShu (樟树)
 JiNan (济南)
Fast train 14:26 07:38 17h15m 1173Km
  K1555/K1558  ZhangShu (樟树)
 ShangHai (上海)
Fast train 14:37 05:23 14h50m 995Km
  K846/K847  ZhangShu (樟树)
 NingBo (宁波)
Fast train 15:21 05:11 13h54m 799Km
  K875/K878  ZhangShu (樟树)
 KunMing (昆明)
Fast train 16:39 20:58 28h23m 1817Km
  K1523  ZhangShu (樟树)
 NanNing (南宁)
Fast train 16:50 10:45 17h59m 1228Km
  K785/K788  ZhangShu (樟树)
 NanChang (南昌)
Fast train 17:37 18:53 1h20m 85Km
  K833  ZhangShu (樟树)
 GuiYang (贵阳)
Fast train 17:43 10:15 16h36m 1179Km
  K8718  ZhangShu (樟树)
 NanChang (南昌)
Fast train 18:15 19:35 1h23m 85Km
  K581/K584  ZhangShu (樟树)
 NanNing (南宁)
Fast train 18:35 11:48 17h16m 1397Km
  K528  ZhangShu (樟树)
 NanJing (南京)
Fast train 18:44 08:16 13h35m 1158Km
  K582/K583  ZhangShu (樟树)
 NingBo (宁波)
Fast train 19:12 05:51 10h42m 799Km
  K781/K784  ZhangShu (樟树)
 ShangHai (上海)
Fast train 19:28 11:41 16h22m 971Km
  T171  ZhangShu (樟树)
 GuangZhouDong (广州东)
特快 19:43 06:59 11h20m 945Km
  K150  ZhangShu (樟树)
 ShangHaiNan (上海南)
Fast train 19:47 06:12 10h27m 863Km
  K1235  ZhangShu (樟树)
 KunMing (昆明)
Fast train 19:52 22:02 26h14m 1817Km
  Related search train station:   zhangshudong Railway Station  

huochepiao.net ©Copyright