huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The zhengzhouxi Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  G2001  ZhengZhouXi (郑州西)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 08:12 10:23 2h13m 481Km
  G847/G850  ZhengZhouXi (郑州西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 08:17 15:47 7h32m 1643Km
  G1809/G1812  ZhengZhouXi (郑州西)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 08:34 14:07 5h35m 1024Km
  G2021  ZhengZhouXi (郑州西)
 LanZhouXi (兰州西)
高速铁路 08:50 14:20 5h32m 1049Km
  G4968/G4969  ZhengZhouXi (郑州西)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 09:08 11:15 2h9m 481Km
  G2387/G2390  ZhengZhouXi (郑州西)
 HangZhouDong (杭州东)
高速铁路 09:08 19:02 9h56m 1373Km
  G564  ZhengZhouXi (郑州西)
 BeiJingXi (北京西)
高速铁路 09:28 13:14 3h48m 735Km
  G2205  ZhengZhouXi (郑州西)
 ChengDuDong (成都东)
高速铁路 10:10 16:24 6h16m 1139Km
  G2052/G2053  ZhengZhouXi (郑州西)
 WeiHai (威海)
高速铁路 10:33 18:44 8h13m 1287Km
  G2215  ZhengZhouXi (郑州西)
 ChongQingXi (重庆西)
高速铁路 11:26 19:21 8h2m 1441Km
  G817/G820  ZhengZhouXi (郑州西)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 11:41 19:25 7h46m 1749Km
  G671  ZhengZhouXi (郑州西)
 BaoJiNan (宝鸡南)
高速铁路 11:45 15:19 3h36m 543Km
  G821/G824  ZhengZhouXi (郑州西)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 12:56 20:40 7h46m 1740Km
  G660  ZhengZhouXi (郑州西)
 BeiJingXi (北京西)
高速铁路 13:07 16:51 0m 731Km
  G832/G833  ZhengZhouXi (郑州西)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 14:15 16:06 1h53m 481Km
  G430  ZhengZhouXi (郑州西)
 BeiJingXi (北京西)
高速铁路 15:19 18:53 3h40m 735Km
  G659  ZhengZhouXi (郑州西)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 15:42 17:35 1h55m 477Km
  G1894/G1895  ZhengZhouXi (郑州西)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 16:17 18:34 2h19m 426Km
  G1895/G1894  ZhengZhouXi (郑州西)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 16:17 18:34 2h19m 426Km
  G664  ZhengZhouXi (郑州西)
 BeiJingXi (北京西)
高速铁路 16:32 20:20 3h50m 731Km
  G1939/G1942  ZhengZhouXi (郑州西)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 17:44 23:23 5h41m 1028Km
  G661  ZhengZhouXi (郑州西)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 17:49 19:46 1h59m 376Km
  G1885/G1888  ZhengZhouXi (郑州西)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 18:15 22:00 3h47m 733Km
  G868/G869  ZhengZhouXi (郑州西)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 19:51 22:00 2h11m 481Km
  G2296/G2297  ZhengZhouXi (郑州西)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 20:09 22:17 2h10m 481Km
  G4058/G4055  ZhengZhouXi (郑州西)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 20:12 01:36 5h48m 1028Km
  G2022  ZhengZhouXi (郑州西)
 ZhengZhouDong (郑州东)
高速铁路 20:23 20:41 20m 42Km
  G1898/G1899  ZhengZhouXi (郑州西)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 21:27 23:11 1h46m 481Km
  D305/D308  ZhengZhouXi (郑州西)
 ShangHai (上海)
EMU 22:20 06:20 8h2m 1039Km
  Related search train station:   zhengzhou Railway Station    zhengzhoudong Railway Station  

huochepiao.net ©Copyright