huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

handan Railway Station hot line: close
handan to qingxian | handan to yangyi | handan to wuan | handan to longhua | handan to jingdian | handan to kangcheng | handan to tianjinbei | handan to wuqiao | handan to shexian | handan to yuanshi | handan to cishan | handan to xinguzhen | handan to dongxu | handan to douzhuang | handan to xuanzhong | handan to shilidian | handan to wuji5 | handan to paihuaibei | handan to cixi | handan to licheng |
 The handan Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  K590  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 00:21 05:18 5h9m 455Km
  K1164/K1165  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 00:29 05:26 5h1m 442Km
  K257  HanDan (邯郸)
 ChengDu (成都)
Fast train 00:38 04:50 28h37m 1874Km
  K1364  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 00:47 05:42 5h6m 442Km
  K158  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
Fast train 00:55 06:17 5h24m 448Km
  K401  HanDan (邯郸)
 ZhouKou (周口)
Fast train 01:36 07:46 6h14m 453Km
  K402  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:09 08:46 6h40m 442Km
  K1275/K1278  HanDan (邯郸)
 NanChang (南昌)
Fast train 02:10 16:52 14h48m 1138Km
  T288/T289  HanDan (邯郸)
 NanNing (南宁)
特快 02:23 05:05 26h44m 2296Km
  K280  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K4780  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 02:31 08:52 6h25m 442Km
  K819  HanDan (邯郸)
 ChongQingXi (重庆西)
Fast train 02:35 23:50 21h19m 1631Km
  K1363  HanDan (邯郸)
 ChengDu (成都)
Fast train 02:54 05:03 26h13m 1599Km
  K1264  HanDan (邯郸)
 ShiJiaZhuang (石家庄)
Fast train 03:49 05:49 2h6m 161Km
  K235/K234  HanDan (邯郸)
 ShiJiaZhuang (石家庄)
Fast train 04:31 06:17 2h0m 161Km
  K184  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
Fast train 04:54 12:05 7h17m 448Km
  T3037  HanDan (邯郸)
 HanKou (汉口)
特快 05:22 13:36 8h20m 763Km
  T146/T147  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
特快 05:32 11:18 5h50m 448Km
  T57/T56  HanDan (邯郸)
 TianJin (天津)
特快 05:42 12:58 7h21m 569Km
  T56/T57  HanDan (邯郸)
 TianJin (天津)
特快 05:42 12:58 7h21m 569Km
  3603  HanDan (邯郸)
 ChongQingXi (重庆西)
Ordinary quick 05:48 04:50 23h8m 1508Km
  3603  HanDan (邯郸)
 ChongQingXi (重庆西)
Ordinary quick 05:48 04:50 23h8m 1508Km
  K4293  HanDan (邯郸)
 ChengDu (成都)
Fast train 06:02 10:40 28h44m 1599Km
  K268  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 06:11 12:00 6h12m 442Km
  K4219  HanDan (邯郸)
 EMei (峨眉)
Fast train 06:17 14:29 32h18m 1900Km
  Z96  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
新空直达 06:27 10:51 4h27m 442Km
  T10  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
特快 06:48 11:12 4h27m 442Km
  Y512/Y513  HanDan (邯郸)
 ChengDe (承德)
Air express 06:55 18:34 11h39m 704Km
  K4217  HanDan (邯郸)
 ChengDu (成都)
Fast train 06:59 14:19 31h26m 1599Km
  K4238  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 07:25 13:20 6h10m 442Km
  K662  HanDan (邯郸)
 ShiJiaZhuang (石家庄)
Fast train 07:39 09:20 1h47m 161Km
  K4601  HanDan (邯郸)
 HanKou (汉口)
Fast train 07:45 18:40 11h1m 763Km
  T3039  HanDan (邯郸)
 HanKou (汉口)
特快 07:59 16:48 8h55m 763Km
  T168  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
特快 08:01 13:05 5h8m 442Km
  6423  HanDan (邯郸)
 LuCheng (潞城)
Ordinary quick 08:05 13:30 5h25m 209Km
  Z90  HanDan (邯郸)
 ShiJiaZhuang (石家庄)
新空直达 08:24 10:02 1h43m 161Km
  K850  HanDan (邯郸)
 BaoDing (保定)
Fast train 08:32 11:54 3h28m 296Km
  K820  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 08:39 15:13 6h40m 636Km
  T368/T369  HanDan (邯郸)
 GuangZhou (广州)
特快 08:47 05:18 20h37m 1755Km
  K4220  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
Fast train 08:54 16:55 8h16m 448Km
  K4220  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
Fast train 08:54 16:55 8h16m 448Km
  K4220  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
Fast train 08:54 16:55 8h16m 448Km
  K4220  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
Fast train 08:54 16:55 8h16m 448Km
  K4220  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
Fast train 08:54 16:55 8h16m 448Km
  K4220  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
Fast train 08:54 16:55 8h16m 448Km
  K4220  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
Fast train 08:54 16:55 8h16m 448Km
  K4220  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
Fast train 08:54 16:55 8h16m 448Km
  K4220  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
Fast train 08:54 16:55 8h16m 448Km
  K4220  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
Fast train 08:54 16:55 8h16m 448Km
  K4220  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
Fast train 08:54 16:55 8h16m 448Km
  K4220  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
Fast train 08:54 16:55 8h16m 448Km
  K4220  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
Fast train 08:54 16:55 8h16m 448Km
  K4220  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
Fast train 08:54 16:55 8h16m 448Km
  K4220  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
Fast train 08:54 16:55 8h16m 448Km
  K4220  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
Fast train 08:54 16:55 8h16m 448Km
  K474  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
Fast train 09:04 15:26 6h40m 448Km
  T50  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
特快 09:14 14:00 4h50m 442Km
  K2287/K2286  HanDan (邯郸)
 ChangChun (长春)
Fast train 09:34 06:11 20h52m 1510Km
  K385/K388  HanDan (邯郸)
 ChengDu (成都)
Fast train 09:37 08:03 22h34m 1667Km
  K7760  HanDan (邯郸)
 ShiJiaZhuang (石家庄)
Fast train 09:46 12:48 3h2m 161Km
  T367/T370  HanDan (邯郸)
 DaLian (大连)
特快 10:05 06:07 20h13m 1404Km
  K598/K599  HanDan (邯郸)
 GuangZhou (广州)
Fast train 10:33 10:52 24h27m 1860Km
  K1526/K1527  HanDan (邯郸)
 MuDanJiang (牡丹江)
Fast train 10:37 15:00 28h23m 2084Km
  K262  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 10:43 16:13 5h54m 441Km
  K5238/K5239  HanDan (邯郸)
 ZhangJiaKou (张家口)
Fast train 10:55 21:23 10h28m 602Km
  3604  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
Ordinary quick 11:31 17:35 6h32m 448Km
  K5218  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 12:00 20:40 8h40m 442Km
  K269  HanDan (邯郸)
 LuoYang (洛阳)
Fast train 12:08 17:47 5h41m 370Km
  K386/K387  HanDan (邯郸)
 ShenYangBei (沈阳北)
Fast train 12:08 06:05 18h5m 1333Km
  K1163/K1166  HanDan (邯郸)
 ChangZhiBei (长治北)
Fast train 12:20 19:12 6h56m 399Km
  K507  HanDan (邯郸)
 GuiYang (贵阳)
Fast train 12:30 15:06 26h38m 2113Km
  Z149  HanDan (邯郸)
 GuiYang (贵阳)
新空直达 12:40 11:31 22h53m 2094Km
  6043  HanDan (邯郸)
 ChangZhiBei (长治北)
Ordinary quick 12:51 18:58 6h7m 220Km
  K4218  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 12:56 20:10 7h34m 442Km
  K5204  HanDan (邯郸)
 TianJin (天津)
Fast train 13:22 22:06 8h50m 604Km
  K817  HanDan (邯郸)
 ChengDu (成都)
Fast train 13:26 12:30 23h8m 1667Km
  T287/T290  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
特快 13:41 18:10 4h31m 442Km
  K21  HanDan (邯郸)
 NanNing (南宁)
Fast train 13:45 19:48 30h7m 2085Km
  K635/K638  HanDan (邯郸)
 YuXi (玉溪)
Fast train 13:56 06:48 40h55m 2839Km
  T121/T124  HanDan (邯郸)
 ChangChun (长春)
特快 14:02 06:49 16h53m 1469Km
  K5206/K5207  HanDan (邯郸)
 TianJin (天津)
Fast train 14:08 22:16 8h8m 604Km
  T122/T123  HanDan (邯郸)
 GuangZhou (广州)
特快 14:08 10:40 20h36m 1852Km
  K966/K967  HanDan (邯郸)
 HuaiHua (怀化)
Fast train 14:34 15:42 25h18m 1770Km
  T254/T251  HanDan (邯郸)
 TianJin (天津)
特快 14:47 22:00 7h19m 604Km
  K233/K236  HanDan (邯郸)
 ShangHai (上海)
Fast train 14:49 09:05 18h22m 1245Km
  K2285/K2288  HanDan (邯郸)
 KunMing (昆明)
Fast train 15:00 05:54 38h57m 2527Km
  K597/K600  HanDan (邯郸)
 BaoTou (包头)
Fast train 15:13 09:23 18h16m 1260Km
  Z236/Z237  HanDan (邯郸)
 HarbinXi (哈尔滨西)
新空直达 15:26 06:49 15h28m 1240Km
  K4779  HanDan (邯郸)
 ShiYan (十堰)
Fast train 15:31 05:58 14h45m 916Km
  K5216  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 15:45 22:38 6h53m 442Km
  K5216  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 15:45 22:38 6h53m 442Km
  K5216  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 15:45 22:38 6h53m 442Km
  K5216  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 15:45 22:38 6h53m 442Km
  K5216  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 15:45 22:38 6h53m 442Km
  K5216  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 15:45 22:38 6h53m 442Km
  K5216  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 15:45 22:38 6h53m 442Km
  K5216  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 15:45 22:38 6h53m 442Km
  K589  HanDan (邯郸)
 ChongQing (重庆)
Fast train 15:49 16:46 25h1m 1649Km
  K4294  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 15:51 23:56 8h22m 442Km
  K818  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 16:03 21:06 5h7m 509Km
  K4080  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 16:13 21:15 5h6m 442Km
  T3040  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
特快 16:41 22:16 5h41m 442Km
  K5203  HanDan (邯郸)
 LuCheng (潞城)
Fast train 16:42 20:58 4h22m 209Km
  K22  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 17:14 22:48 5h39m 442Km
  T145/T148  HanDan (邯郸)
 NanChang (南昌)
特快 17:17 10:34 17h23m 1564Km
  Z150  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
新空直达 17:24 21:38 4h16m 442Km
  K117  HanDan (邯郸)
 ChengDu (成都)
Fast train 17:32 16:52 23h22m 1769Km
  K1263  HanDan (邯郸)
 HangZhou (杭州)
Fast train 17:46 09:52 16h12m 1254Km
  K661/K664  HanDan (邯郸)
 NanTong (南通)
Fast train 18:00 11:24 17h30m 1199Km
  K7727/K7726  HanDan (邯郸)
 QinHuangDao (秦皇岛)
Fast train 18:03 06:34 12h31m 854Km
  Z89  HanDan (邯郸)
 GuangZhou (广州)
新空直达 18:15 12:26 18h16m 1852Km
  T3038  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
特快 18:15 23:40 5h33m 442Km
  K849/K852  HanDan (邯郸)
 ShangHai (上海)
Fast train 18:29 13:55 19h32m 1251Km
  T167  HanDan (邯郸)
 NanChang (南昌)
特快 18:45 07:08 12h26m 1138Km
  K267  HanDan (邯郸)
 HuaiHua (怀化)
Fast train 18:56 16:15 21h22m 1445Km
  K183  HanDan (邯郸)
 NanYang (南阳)
Fast train 19:09 05:43 10h38m 623Km
  K258  HanDan (邯郸)
 TianJin (天津)
Fast train 19:18 05:50 10h38m 604Km
  T9  HanDan (邯郸)
 ChongQingXi (重庆西)
特快 19:21 16:15 20h57m 1631Km
  K1216  HanDan (邯郸)
 ShiJiaZhuang (石家庄)
Fast train 19:28 21:15 1h53m -111Km
  T252/T253  HanDan (邯郸)
 GuangZhou (广州)
特快 20:04 15:46 20h17m 1904Km
  K4602  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 20:06 01:28 5h37m 442Km
  T49  HanDan (邯郸)
 YiChangDong (宜昌东)
特快 20:19 09:15 13h2m 978Km
  Z4176  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
新空直达 20:25 01:25 5h12m 448Km
  Z4176  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
新空直达 20:25 01:25 5h12m 448Km
  Z4176  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
新空直达 20:25 01:25 5h12m 448Km
  T55/T58  HanDan (邯郸)
 BaoJi (宝鸡)
特快 20:47 07:45 11h2m 931Km
  K4237  HanDan (邯郸)
 LanZhou (兰州)
Fast train 21:15 19:09 22h0m 1434Km
  K473  HanDan (邯郸)
 KunMing (昆明)
Fast train 22:28 12:57 38h32m 2539Km
  K965/K968  HanDan (邯郸)
 BeiJing (北京)
Fast train 22:43 04:06 5h48m 448Km
  K261  HanDan (邯郸)
 HanZhong (汉中)
Fast train 23:01 19:28 20h33m 1358Km
  T231  HanDan (邯郸)
 XiAn (西安)
特快 23:13 07:43 8h33m 758Km
  K157  HanDan (邯郸)
 ZhanJiang (湛江)
Fast train 23:26 06:40 31h18m 2303Km
  K5212  HanDan (邯郸)
 BeiJingXi (北京西)
Fast train 23:30 04:49 5h19m 442Km
  K1214/K1215  HanDan (邯郸)
 QingDaoBei (青岛北)
Fast train 23:38 08:37 9h3m 374Km
  Related search train station:   handandong Railway Station  

huochepiao.net ©Copyright 2004 - 2020