huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The hongdongxi Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  D2002  HongDongXi (洪洞西)
 BeiJingXi (北京西)
EMU 07:53 12:52 5h1m 726Km
  D5366  HongDongXi (洪洞西)
 DaTongNan (大同南)
EMU 08:09 11:45 3h39m 489Km
  D1901  HongDongXi (洪洞西)
 ChengDuDong (成都东)
EMU 08:26 14:59 6h36m 1024Km
  D5315  HongDongXi (洪洞西)
 YunChengBei (运城北)
EMU 09:00 09:50 52m 143Km
  D2004  HongDongXi (洪洞西)
 BeiJingXi (北京西)
EMU 09:18 15:01 5h45m 726Km
  D2505  HongDongXi (洪洞西)
 XiAnBei (西安北)
EMU 09:39 11:50 2h13m 366Km
  D2502  HongDongXi (洪洞西)
 TaiYuanNan (太原南)
EMU 10:04 11:41 1h39m 213Km
  D2572  HongDongXi (洪洞西)
 TaiYuanNan (太原南)
EMU 10:44 11:57 1h15m 111Km
  D2561  HongDongXi (洪洞西)
 BaoJiNan (宝鸡南)
EMU 10:50 14:05 3h17m 533Km
  D1958/D1959  HongDongXi (洪洞西)
 GuiYangBei (贵阳北)
EMU 11:31 21:22 9h53m 1443Km
  D1959/D1958  HongDongXi (洪洞西)
 GuiYangBei (贵阳北)
EMU 11:31 21:22 9h53m 1443Km
  D2510  HongDongXi (洪洞西)
 TaiYuanNan (太原南)
EMU 11:53 13:13 1h23m 213Km
  D5323  HongDongXi (洪洞西)
 YunChengBei (运城北)
EMU 12:05 13:03 1h0m 143Km
  D5316  HongDongXi (洪洞西)
 TaiYuanNan (太原南)
EMU 12:15 13:42 1h29m 213Km
  D2512  HongDongXi (洪洞西)
 TaiYuanNan (太原南)
EMU 13:28 14:48 1h22m 213Km
  D5356  HongDongXi (洪洞西)
 HuaiRenDong (怀仁东)
EMU 13:29 17:11 3h42m 452Km
  D2519  HongDongXi (洪洞西)
 XiAnBei (西安北)
EMU 14:08 16:28 2h22m 366Km
  D1904  HongDongXi (洪洞西)
 TaiYuanNan (太原南)
EMU 14:47 15:59 1h14m 213Km
  D2569  HongDongXi (洪洞西)
 XiNing (西宁)
EMU 15:02 22:58 7h58m 1122Km
  D2518  HongDongXi (洪洞西)
 TaiYuanNan (太原南)
EMU 15:09 16:45 1h38m 213Km
  D5325  HongDongXi (洪洞西)
 YunChengBei (运城北)
EMU 15:25 16:23 1h0m 143Km
  D1953/D1956  HongDongXi (洪洞西)
 TaiYuanNan (太原南)
EMU 15:47 17:08 1h23m 216Km
  D2521  HongDongXi (洪洞西)
 XiAnBei (西安北)
EMU 16:42 18:45 2h5m 366Km
  D2527  HongDongXi (洪洞西)
 XiAnBei (西安北)
EMU 18:41 20:59 2h20m 366Km
  D2562  HongDongXi (洪洞西)
 TaiYuanNan (太原南)
EMU 18:43 19:55 1h14m 111Km
  D2584  HongDongXi (洪洞西)
 DaTongNan (大同南)
EMU 19:06 22:45 3h42m 481Km
  D2529  HongDongXi (洪洞西)
 XiAnBei (西安北)
EMU 19:07 21:26 2h21m 366Km
  D5335  HongDongXi (洪洞西)
 LinFenXi (临汾西)
EMU 19:36 19:48 14m 20Km
  D2528  HongDongXi (洪洞西)
 TaiYuanNan (太原南)
EMU 19:46 20:57 1h13m 213Km
  G2078/G2079  HongDongXi (洪洞西)
 YunChengBei (运城北)
高速铁路 19:59 20:57 1h0m 143Km
  D2531  HongDongXi (洪洞西)
 XiAnBei (西安北)
EMU 20:17 22:22 2h7m 366Km
  D2005  HongDongXi (洪洞西)
 LinFenXi (临汾西)
EMU 20:32 20:44 14m 20Km
  D5336  HongDongXi (洪洞西)
 TaiYuanNan (太原南)
EMU 20:45 22:05 1h22m 213Km
  D5375  HongDongXi (洪洞西)
 YunChengBei (运城北)
EMU 22:00 22:58 1h0m 143Km
  Related search train station:   hongdong Railway Station  

huochepiao.net ©Copyright