huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The huzhou Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  D3211  HuZhou (湖州)
 XiaMenBei (厦门北)
EMU 06:35 13:03 6h28m 928Km
  G254/G255  HuZhou (湖州)
 QingDao (青岛)
高速铁路 07:07 14:01 6h56m 1198Km
  G34  HuZhou (湖州)
 BeiJingNan (北京南)
高速铁路 07:25 13:03 5h40m 1208Km
  G1862/G1863  HuZhou (湖州)
 TaiYuanNan (太原南)
高速铁路 07:37 15:50 8h15m 1332Km
  G7356/G7357  HuZhou (湖州)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 07:38 09:43 2h8m 243Km
  G1874/G1875  HuZhou (湖州)
 LanZhouXi (兰州西)
高速铁路 07:42 18:00 10h20m 1967Km
  G7625  HuZhou (湖州)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 07:57 10:54 2h59m 408Km
  G1667  HuZhou (湖州)
 XiaMenBei (厦门北)
高速铁路 08:07 14:28 6h23m 997Km
  G20  HuZhou (湖州)
 BeiJingNan (北京南)
高速铁路 08:11 12:20 4h11m 1208Km
  D2222/D2223  HuZhou (湖州)
 ChengDuDong (成都东)
EMU 08:16 21:48 13h34m 1850Km
  G7641  HuZhou (湖州)
 QingTian (青田)
高速铁路 08:16 10:52 2h41m 368Km
  G4932  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 08:22 09:27 1h8m -121Km
  G7643  HuZhou (湖州)
 LiShui (丽水)
高速铁路 08:25 10:53 2h30m 318Km
  D656/D657  HuZhou (湖州)
 ChongQingBei (重庆北)
EMU 08:32 20:32 12h2m 1546Km
  G1505  HuZhou (湖州)
 NanNingDong (南宁东)
高速铁路 08:35 19:47 11h14m 1882Km
  G595/G594  HuZhou (湖州)
 JinZhai (金寨)
高速铁路 08:39 11:40 3h3m 697Km
  G7392/G7393  HuZhou (湖州)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 08:45 11:01 2h18m 110Km
  G1379  HuZhou (湖州)
 KunMingNan (昆明南)
高速铁路 08:54 20:16 11h25m 2164Km
  G1221/G1224  HuZhou (湖州)
 ShenYangBei (沈阳北)
高速铁路 08:54 18:24 9h32m 1774Km
  G1882/G1883  HuZhou (湖州)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 08:59 15:56 6h59m 1399Km
  G7689  HuZhou (湖州)
 PingYang (平阳)
高速铁路 09:02 12:47 3h47m 755Km
  D3295/D3298  HuZhou (湖州)
 LongYan (龙岩)
EMU 09:07 17:50 8h45m 1177Km
  D2262/D2263  HuZhou (湖州)
 ChengDuDong (成都东)
EMU 09:17 23:18 14h3m 1850Km
  G7665  HuZhou (湖州)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 09:19 12:46 3h29m 699Km
  G1503  HuZhou (湖州)
 NanNingDong (南宁东)
高速铁路 09:25 20:23 11h0m 1882Km
  G1661/G1664  HuZhou (湖州)
 LongYan (龙岩)
高速铁路 09:25 17:04 7h41m 1153Km
  G7395/G7398  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 09:26 10:51 1h27m 185Km
  G36  HuZhou (湖州)
 BeiJingNan (北京南)
高速铁路 09:35 14:53 5h20m 1208Km
  G7635/G7638  HuZhou (湖州)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 09:37 12:51 3h16m 408Km
  G590/G591  HuZhou (湖州)
 JinZhai (金寨)
高速铁路 09:41 12:36 2h57m 481Km
  G1603  HuZhou (湖州)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 09:42 19:39 9h59m 1563Km
  G7611  HuZhou (湖州)
 NingBo (宁波)
高速铁路 09:48 11:27 1h41m 424Km
  G7452  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 09:50 11:01 1h13m 185Km
  G7581  HuZhou (湖州)
 TaiZhou (台州)
高速铁路 09:59 12:42 2h45m 592Km
  G7627  HuZhou (湖州)
 CangNan (苍南)
高速铁路 10:07 13:33 3h28m 756Km
  G46  HuZhou (湖州)
 BeiJingNan (北京南)
高速铁路 10:13 15:43 5h32m 1208Km
  G1665  HuZhou (湖州)
 NanChangXi (南昌西)
高速铁路 10:16 13:39 3h25m 501Km
  G7632/G7633  HuZhou (湖州)
 HeFeiNan (合肥南)
高速铁路 10:25 12:13 1h50m 342Km
  G7633/G7632  HuZhou (湖州)
 HeFeiNan (合肥南)
高速铁路 10:25 12:13 1h50m 342Km
  D2246/D2247  HuZhou (湖州)
 ChongQingBei (重庆北)
EMU 10:30 21:45 11h17m 1546Km
  G7455/G7458  HuZhou (湖州)
  (千岛湖)
高速铁路 10:31 12:19 1h50m 237Km
  G7477/G7480  HuZhou (湖州)
 LiShui (丽水)
高速铁路 10:36 12:58 2h24m 318Km
  G7675/G7674  HuZhou (湖州)
 HeFeiNan (合肥南)
高速铁路 10:40 12:58 2h20m 349Km
  G7674/G7675  HuZhou (湖州)
 HeFeiNan (合肥南)
高速铁路 10:40 12:58 2h20m 633Km
  G7691/G7694  HuZhou (湖州)
 JiangShan (江山)
高速铁路 10:44 12:46 2h4m 340Km
  D2195/D2198  HuZhou (湖州)
 NingBo (宁波)
EMU 10:51 12:15 1h26m 226Km
  G7650  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 10:52 11:45 55m 383Km
  G1672  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 10:59 12:04 1h7m 185Km
  G61  HuZhou (湖州)
 NanChangXi (南昌西)
高速铁路 11:04 14:17 3h15m 653Km
  G7605  HuZhou (湖州)
 HangZhouDong (杭州东)
高速铁路 11:09 11:30 23m 71Km
  G7681/G7684  HuZhou (湖州)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 11:14 15:04 3h52m 408Km
  G343  HuZhou (湖州)
 WenLing (温岭)
高速铁路 11:25 14:04 2h42m 402Km
  G1492  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 11:28 12:38 1h12m 185Km
  G7695/G7698  HuZhou (湖州)
 JiangShan (江山)
高速铁路 11:35 13:49 2h16m 340Km
  G7619  HuZhou (湖州)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 11:44 14:39 2h57m 699Km
  D2293  HuZhou (湖州)
 ShenZhenBei (深圳北)
EMU 11:52 23:01 11h11m 1535Km
  G38  HuZhou (湖州)
 BeiJingNan (北京南)
高速铁路 11:57 18:09 6h14m 1208Km
  G1961/G1964  HuZhou (湖州)
 NingBo (宁波)
高速铁路 12:03 13:42 1h44m 424Km
  G19  HuZhou (湖州)
 HangZhouDong (杭州东)
高速铁路 12:15 12:38 25m 71Km
  G7604  HuZhou (湖州)
 BangBuNan (蚌埠南)
高速铁路 12:20 14:16 1h58m 360Km
  G1731/G1734  HuZhou (湖州)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 12:21 15:39 3h21m 408Km
  G1496  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 12:25 13:24 1h1m 185Km
  G1965/G1968  HuZhou (湖州)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 12:26 15:12 2h48m 408Km
  G7486/G7487  HuZhou (湖州)
 HeFeiNan (合肥南)
高速铁路 12:38 14:31 1h55m 752Km
  G1481  HuZhou (湖州)
 GuiYangBei (贵阳北)
高速铁路 12:49 21:31 8h44m 1701Km
  G7616/G7617  HuZhou (湖州)
 HeFeiNan (合肥南)
高速铁路 12:49 14:59 2h12m 633Km
  G2335  HuZhou (湖州)
 GuiYangBei (贵阳北)
高速铁路 12:54 21:58 9h6m 1701Km
  G1889/G1892  HuZhou (湖州)
 HangZhou (杭州)
高速铁路 12:59 13:26 29m 71Km
  G7453  HuZhou (湖州)
  (千岛湖)
高速铁路 13:04 14:36 1h34m 435Km
  G56  HuZhou (湖州)
 BeiJingNan (北京南)
高速铁路 13:10 18:53 0m 1259Km
  G7669/G7672  HuZhou (湖州)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 13:27 16:38 3h13m 501Km
  G7678/G7679  HuZhou (湖州)
 HeFeiNan (合肥南)
高速铁路 13:28 15:25 1h59m 342Km
  G55  HuZhou (湖州)
 FuZhou (福州)
高速铁路 13:32 18:59 5h29m 803Km
  G581/G584  HuZhou (湖州)
 NingBo (宁波)
高速铁路 13:37 15:03 1h28m 226Km
  G7662/G7663  HuZhou (湖州)
 HeFeiNan (合肥南)
高速铁路 13:38 15:46 2h10m 411Km
  D3236  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
EMU 13:44 14:48 1h6m 278Km
  G7351/G7354  HuZhou (湖州)
 YiXing (宜兴)
高速铁路 13:49 14:07 20m 56Km
  G1493  HuZhou (湖州)
 NanChangXi (南昌西)
高速铁路 13:53 17:21 3h30m 653Km
  G164  HuZhou (湖州)
 BeiJingNan (北京南)
高速铁路 14:04 19:53 5h51m 1208Km
  D2187/D2190  HuZhou (湖州)
 HangZhou (杭州)
EMU 14:06 14:35 32m 71Km
  G1897/G1900  HuZhou (湖州)
 YiWu (义乌)
高速铁路 14:20 15:28 1h10m 180Km
  G7608  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 14:27 15:36 1h11m 185Km
  G7567  HuZhou (湖州)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 14:31 17:54 3h25m 408Km
  G282/G283  HuZhou (湖州)
 QingDao (青岛)
高速铁路 14:31 21:41 7h12m 1198Km
  G7631/G7634  HuZhou (湖州)
 HangZhouDong (杭州东)
高速铁路 14:36 14:57 23m 269Km
  G1676  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 14:37 15:49 1h14m 185Km
  G1675  HuZhou (湖州)
 XiaMenBei (厦门北)
高速铁路 14:41 20:49 6h10m 997Km
  G7352/G7353  HuZhou (湖州)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 14:49 16:59 2h13m 243Km
  G7353/G7352  HuZhou (湖州)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 14:49 16:59 2h13m 243Km
  G7454  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 14:55 15:55 1h3m 185Km
  G7609  HuZhou (湖州)
 NingBo (宁波)
高速铁路 15:00 16:22 1h24m 226Km
  G1495  HuZhou (湖州)
 NanChang (南昌)
高速铁路 15:05 18:44 3h41m 653Km
  G52  HuZhou (湖州)
 TianJinXi (天津西)
高速铁路 15:10 20:05 4h57m 1103Km
  G33  HuZhou (湖州)
 NanChangXi (南昌西)
高速铁路 15:18 18:47 0m 653Km
  G7692/G7693  HuZhou (湖州)
 HeFeiNan (合肥南)
高速铁路 15:21 17:31 2h12m 342Km
  D2191/D2194  HuZhou (湖州)
 HangZhouDong (杭州东)
EMU 15:26 15:50 26m 287Km
  G1962/G1963  HuZhou (湖州)
 ZhengZhouDong (郑州东)
高速铁路 15:27 20:04 4h39m 541Km
  G1869/G1872  HuZhou (湖州)
 HangZhou (杭州)
高速铁路 15:32 16:12 42m 71Km
  G166  HuZhou (湖州)
 BeiJingNan (北京南)
高速铁路 15:35 20:58 5h25m 1208Km
  G7673/G7676  HuZhou (湖州)
 NingBo (宁波)
高速铁路 15:39 17:07 1h30m 229Km
  G7478/G7479  HuZhou (湖州)
 FuYangXi (阜阳西)
高速铁路 15:43 19:14 3h35m 559Km
  G1893/G1896  HuZhou (湖州)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 16:04 19:37 3h36m 501Km
  G7657/G7656  HuZhou (湖州)
 HeFeiNan (合肥南)
高速铁路 16:10 18:18 2h16m 556Km
  D3235  HuZhou (湖州)
 FuZhouNan (福州南)
EMU 16:13 22:26 6h15m 795Km
  G1483  HuZhou (湖州)
 ChangShaNan (长沙南)
高速铁路 16:20 21:39 5h21m 995Km
  G1484  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 16:39 17:38 0m 185Km
  D2192/D2193  HuZhou (湖州)
 JinZhai (金寨)
EMU 16:42 19:42 3h2m 481Km
  G1898/G1899  HuZhou (湖州)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 16:57 23:11 6h16m 1399Km
  G589/G592  HuZhou (湖州)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 17:01 20:37 3h50m 497Km
  G582/G583  HuZhou (湖州)
 LiuAn (六安)
高速铁路 17:07 19:42 2h37m 426Km
  G7473/G7476  HuZhou (湖州)
 TaiZhou (台州)
高速铁路 17:10 21:11 4h3m 531Km
  G1666  HuZhou (湖州)
 XuZhouDong (徐州东)
高速铁路 17:15 20:22 3h10m 516Km
  G1222/G1223  HuZhou (湖州)
 NingBo (宁波)
高速铁路 17:19 18:38 1h21m 227Km
  D3297/D3296  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
EMU 17:20 18:46 1h28m 185Km
  D3296/D3297  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
EMU 17:20 18:46 1h28m 185Km
  G7451  HuZhou (湖州)
 HuangShanBei (黄山北)
高速铁路 17:24 20:06 2h44m 554Km
  G1890/G1891  HuZhou (湖州)
 ZhengZhouDong (郑州东)
高速铁路 17:25 21:54 4h31m 873Km
  G1677  HuZhou (湖州)
 FuZhou (福州)
高速铁路 17:30 21:35 4h8m 752Km
  G7652/G7653  HuZhou (湖州)
 FuYangXi (阜阳西)
高速铁路 17:36 21:13 3h39m 559Km
  G7615/G7618  HuZhou (湖州)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 17:41 20:46 3h7m 408Km
  G7456/G7457  HuZhou (湖州)
 HeFeiNan (合肥南)
高速铁路 17:42 19:43 2h3m 342Km
  G7685/G7688  HuZhou (湖州)
 ZhuJi (诸暨)
高速铁路 17:46 18:49 1h5m 137Km
  G7697/G7696  HuZhou (湖州)
 HuaiBei (淮北)
高速铁路 17:48 21:33 3h47m 593Km
  G7696/G7697  HuZhou (湖州)
 HuaiBei (淮北)
高速铁路 17:48 21:33 3h47m 593Km
  G62  HuZhou (湖州)
 JiNanXi (济南西)
高速铁路 17:58 22:23 4h27m 802Km
  G7677/G7680  HuZhou (湖州)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 18:00 21:29 3h31m 411Km
  G7646/G7647  HuZhou (湖州)
 FuYangXi (阜阳西)
高速铁路 18:13 21:54 3h43m 466Km
  G167  HuZhou (湖州)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 18:17 21:41 3h26m 501Km
  G7644  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 18:18 19:21 1h5m 185Km
  G593/G596  HuZhou (湖州)
 HangZhouDong (杭州东)
高速铁路 18:22 18:50 30m -241Km
  G344  HuZhou (湖州)
 JiNanXi (济南西)
高速铁路 18:24 22:49 4h28m 895Km
  G7661/G7664  HuZhou (湖州)
 PingYang (平阳)
高速铁路 18:35 22:36 4h3m 544Km
  G7682/G7683  HuZhou (湖州)
 FuYangXi (阜阳西)
高速铁路 18:43 22:07 3h26m 466Km
  D655/D658  HuZhou (湖州)
 NingBo (宁波)
EMU 18:45 20:39 1h56m 229Km
  G7626  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 18:48 19:53 1h7m 278Km
  G59  HuZhou (湖州)
 TaiZhou (台州)
高速铁路 19:05 21:44 2h41m 378Km
  G1733/G1732  HuZhou (湖州)
 JiNanDong (济南东)
高速铁路 19:09 23:43 4h36m 846Km
  G1732/G1733  HuZhou (湖州)
 JiNanDong (济南东)
高速铁路 19:09 23:43 4h36m 846Km
  D2294  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
EMU 19:20 20:33 0m 185Km
  G7396/G7397  HuZhou (湖州)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 19:30 21:24 1h56m 110Km
  G1663/G1662  HuZhou (湖州)
 BangBuNan (蚌埠南)
高速铁路 19:32 21:56 2h30m 336Km
  G1662/G1663  HuZhou (湖州)
 BangBuNan (蚌埠南)
高速铁路 19:32 21:56 2h30m 336Km
  G7629  HuZhou (湖州)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 19:36 22:23 2h50m 408Km
  G7636/G7637  HuZhou (湖州)
 HeFeiNan (合肥南)
高速铁路 19:38 21:39 2h3m 633Km
  D2245/D2248  HuZhou (湖州)
 HangZhouDong (杭州东)
EMU 19:42 20:06 26m 71Km
  G7642  HuZhou (湖州)
 XuZhouDong (徐州东)
高速铁路 19:43 22:26 2h45m 807Km
  G2336  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 19:55 20:53 1h0m 185Km
  G7603  HuZhou (湖州)
 HangZhouDong (杭州东)
高速铁路 19:57 20:18 23m 71Km
  G7620  HuZhou (湖州)
 XuZhouDong (徐州东)
高速铁路 20:02 22:31 2h31m 807Km
  G7655/G7658  HuZhou (湖州)
 WenZhouNan (温州南)
高速铁路 20:03 22:55 2h54m 408Km
  G7582  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 20:07 21:09 1h4m 399Km
  G1881/G1884  HuZhou (湖州)
 JinHuaNan (金华南)
高速铁路 20:10 21:51 1h43m 225Km
  G7666  HuZhou (湖州)
 XuZhouDong (徐州东)
高速铁路 20:19 22:51 2h34m 714Km
  G7391/G7394  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 20:31 21:43 1h14m 185Km
  G35  HuZhou (湖州)
 HangZhouDong (杭州东)
高速铁路 20:33 20:55 24m 71Km
  G45  HuZhou (湖州)
 JiangShan (江山)
高速铁路 20:55 23:10 2h17m 340Km
  G253/G256  HuZhou (湖州)
 HangZhou (杭州)
高速铁路 21:05 21:40 37m 74Km
  G1504  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 21:05 22:10 1h7m 185Km
  G1604  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 21:25 22:23 1h0m 185Km
  D2221/D2224  HuZhou (湖州)
 HangZhouDong (杭州东)
EMU 21:25 21:54 31m 62Km
  G1668  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 21:38 22:36 1h0m 189Km
  G37  HuZhou (湖州)
 HangZhouDong (杭州东)
高速铁路 21:46 22:07 23m 71Km
  D3237/D3240  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
EMU 21:48 22:46 1h0m 278Km
  G7630  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 21:59 22:52 55m 185Km
  G7628  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 22:04 22:57 55m 185Km
  D2261/D2264  HuZhou (湖州)
 HangZhouDong (杭州东)
EMU 22:09 22:32 25m 65Km
  G1506  HuZhou (湖州)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 22:13 23:11 1h0m 185Km
  G4931  HuZhou (湖州)
 ChangShaNan (长沙南)
高速铁路 22:32 02:45 4h15m 1193Km
  G1873/G1876  HuZhou (湖州)
 HangZhouDong (杭州东)
高速铁路 22:38 22:59 23m 71Km
  Related search train station:   huzhounan Railway Station  

huochepiao.net ©Copyright