huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The xianggangxijiulong Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  G5624  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 07:03 07:21 18m 39Km
  G5820  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 07:10 07:24 14m 30Km
  G5610  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 07:20 07:38 18m 39Km
  G5636  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 07:37 07:55 18m 39Km
  G5834  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 07:43 07:57 14m 30Km
  G5822  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 08:15 08:29 14m 30Km
  G5626  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 08:20 08:39 19m 39Km
  G6582  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 08:25 09:28 1h3m 141Km
  G3006  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 XiaMen (厦门)
高速铁路 08:45 13:15 4h30m 566Km
  G5836  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 08:50 09:04 14m 30Km
  G5638  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 09:01 09:20 19m 39Km
  G5628  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 09:43 10:01 18m 39Km
  G5838  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 09:53 10:07 14m 30Km
  G5640  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 10:15 10:34 19m 39Km
  G5816  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 10:20 10:34 14m 30Km
  G6528  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 10:36 11:34 58m 141Km
  G5840  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 10:57 11:11 14m 30Km
  G5630  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 11:02 11:20 18m 39Km
  G6584  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 11:15 12:05 50m 141Km
  G5818  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 11:20 11:34 14m 30Km
  G5642  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 11:30 11:48 18m 39Km
  G6384  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ChaoShan (潮汕)
高速铁路 11:48 14:43 2h55m 344Km
  G5842  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 11:59 12:13 14m 30Km
  G5632  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 12:15 12:33 18m 39Km
  G5644  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 12:41 13:00 19m 39Km
  G5802  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 12:56 13:10 14m 30Km
  G5844  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 13:01 13:15 14m 30Km
  G5808  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 13:30 13:45 15m 30Km
  G5646  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 13:59 14:17 18m 39Km
  G5804  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 14:04 14:18 14m 30Km
  G5846  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 14:09 14:23 14m 30Km
  G3002  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FuZhou (福州)
高速铁路 14:33 20:03 5h30m 798Km
  G5810  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 14:39 14:53 14m 30Km
  G5622  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 15:04 15:22 18m 39Km
  G6542  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 15:14 16:18 1h4m 141Km
  G5806  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 15:19 15:33 14m 30Km
  G3004  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 XiaMen (厦门)
高速铁路 15:25 19:55 4h30m 566Km
  G5606  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 15:39 16:03 24m 39Km
  G5848  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 15:49 16:03 14m 30Km
  G5634  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 15:58 16:16 18m 39Km
  G5648  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 16:29 16:48 19m 39Km
  G5828  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 16:47 17:01 14m 30Km
  G6586  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 16:57 18:00 1h3m 141Km
  G5850  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 17:02 17:16 14m 30Km
  G6526  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 17:09 18:05 56m 141Km
  G6114  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ChangShaNan (长沙南)
高速铁路 17:18 21:09 3h51m 848Km
  G5814  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 17:26 17:40 14m 30Km
  G6538  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 17:35 18:22 47m 141Km
  G5650  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 17:47 18:05 18m 39Km
  G5602  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 17:55 18:15 20m 39Km
  G5830  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 18:00 18:14 14m 30Km
  G5852  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 18:05 18:19 14m 30Km
  G6544  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 18:39 19:44 1h5m 141Km
  G5608  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 18:54 19:12 18m 39Km
  G5832  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 19:05 19:19 14m 30Km
  G5652  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 19:10 19:28 18m 39Km
  G5854  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 19:15 19:29 14m 30Km
  G5604  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 19:25 19:43 18m 39Km
  G6502  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 19:30 20:36 1h6m 141Km
  G3008  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 XiaMen (厦门)
高速铁路 19:49 23:52 4h3m 566Km
  G6588  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 20:02 21:07 1h5m 141Km
  G5824  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 20:07 20:21 14m 30Km
  G6580  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ZhaoQingDong (肇庆东)
高速铁路 20:21 22:20 1h59m 217Km
  G5856  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 20:28 20:42 14m 30Km
  G5654  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 20:33 20:51 18m 39Km
  G6520  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 20:54 21:58 1h4m 141Km
  G5826  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 FutTian (福田)
高速铁路 21:20 21:34 14m 30Km
  G5614  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 21:32 21:56 24m 39Km
  G5612  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 22:02 22:26 24m 39Km
  G6506  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 22:20 23:12 52m 141Km
  G6504  XiangGangXiJiuLong (香港西九龙)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 22:50 23:42 52m 141Km
  Related search train station:   xiangganghongkan Railway Station  

huochepiao.net ©Copyright