huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The zhanjiang2 Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  5534/5535  ZhanJiang (湛江)
 JinChengJiang (金城江)
Ordinary quick 06:25 15:00 8h35m 614Km
  K9311/K9314  ZhanJiang (湛江)
 NanNing (南宁)
Fast train 08:00 14:54 6h54m 438Km
  K1804  ZhanJiang (湛江)
 WuChang (武昌)
Fast train 09:00 08:28 23h28m 1483Km
  5538/5539  ZhanJiang (湛江)
 JinChengJiang (金城江)
Ordinary quick 13:10 23:00 9h50m 614Km
  K982/K983  ZhanJiang (湛江)
 KunMing (昆明)
Fast train 13:45 09:49 20h4m 1255Km
  K1474  ZhanJiang (湛江)
 XiangYang (襄阳)
Fast train 14:20 18:13 27h53m 1657Km
  K872/K873  ZhanJiang (湛江)
 ChengDuDong (成都东)
Fast train 14:55 12:55 22h0m 1739Km
  K158  ZhanJiang (湛江)
 BeiJing (北京)
Fast train 18:18 06:17 35h59m 2751Km
  K1231/K1234  ZhanJiang (湛江)
 ShenZhenDong (深圳东)
Fast train 22:05 08:15 10h10m 632Km
  K150  ZhanJiang (湛江)
 ShangHaiNan (上海南)
Fast train 22:45 06:14 -1m 2231Km
  Related search train station:   zhanjiangxi Railway Station  

huochepiao.net ©Copyright