huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The zhuzhouxi Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  G6109  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 07:27 10:01 0m 655Km
  G6101  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 07:33 10:07 2h36m 655Km
  G6103  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 07:50 10:23 2h35m 655Km
  G6113  ZhuZhouXi (株洲西)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 07:55 11:02 3h9m 757Km
  G6105  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 08:06 10:39 2h35m 655Km
  G6015  ZhuZhouXi (株洲西)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 08:12 11:29 3h19m 757Km
  G6127  ZhuZhouXi (株洲西)
 ZhanJiangXi (湛江西)
高速铁路 08:18 13:42 5h26m 1087Km
  G6029  ZhuZhouXi (株洲西)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 08:25 11:38 3h15m 757Km
  G9634  ZhuZhouXi (株洲西)
 YueYangDong (岳阳东)
高速铁路 08:32 09:26 56m 199Km
  G1101  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 08:37 11:11 2h36m 655Km
  G1103  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 08:45 11:21 2h38m 707Km
  G1408  ZhuZhouXi (株洲西)
 NanChangXi (南昌西)
高速铁路 08:46 10:50 2h6m 354Km
  G6123  ZhuZhouXi (株洲西)
 YongZhou (永州)
高速铁路 08:53 10:22 1h31m 260Km
  G276/G277  ZhuZhouXi (株洲西)
 QingDao (青岛)
高速铁路 09:08 19:34 10h28m 1992Km
  G277/G276  ZhuZhouXi (株洲西)
 QingDao (青岛)
高速铁路 09:08 19:34 10h28m 1992Km
  G1316/G1317  ZhuZhouXi (株洲西)
 YueYangDong (岳阳东)
高速铁路 09:13 10:09 58m 199Km
  G1744  ZhuZhouXi (株洲西)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 09:18 14:48 5h32m 926Km
  G1102  ZhuZhouXi (株洲西)
 YueYangDong (岳阳东)
高速铁路 09:23 10:19 58m 199Km
  G631  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 10:09 12:36 2h29m 655Km
  G1312/G1313  ZhuZhouXi (株洲西)
 ChongQingBei (重庆北)
高速铁路 10:33 19:27 8h56m 1295Km
  G1107  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 10:36 13:10 2h39m 655Km
  G1143  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 11:18 13:45 0m 655Km
  G1007  ZhuZhouXi (株洲西)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 11:24 14:34 3h12m 757Km
  G1009  ZhuZhouXi (株洲西)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 11:35 14:45 3h16m 757Km
  G551  ZhuZhouXi (株洲西)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 11:49 15:00 3h13m 757Km
  G552  ZhuZhouXi (株洲西)
 XinYangDong (信阳东)
高速铁路 12:06 14:53 2h53m 613Km
  G633  ZhuZhouXi (株洲西)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 12:53 16:07 3h16m 757Km
  G1403  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 12:59 15:32 0m 655Km
  G1112  ZhuZhouXi (株洲西)
 YueYangDong (岳阳东)
高速铁路 13:18 14:15 59m 199Km
  G1008  ZhuZhouXi (株洲西)
 YueYangDong (岳阳东)
高速铁路 13:23 14:20 59m 283Km
  G1546  ZhuZhouXi (株洲西)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 13:33 18:42 5h16m 1232Km
  G68  ZhuZhouXi (株洲西)
 BeiJingXi (北京西)
高速铁路 13:40 21:10 7h32m 1643Km
  G536  ZhuZhouXi (株洲西)
 ChangShaNan (长沙南)
高速铁路 13:44 14:03 21m 52Km
  G6037/G6040  ZhuZhouXi (株洲西)
 ShenZhenPingShan (深圳坪山)
高速铁路 13:47 17:19 3h34m 793Km
  G836/G837  ZhuZhouXi (株洲西)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 13:49 20:09 6h22m 1464Km
  G1116  ZhuZhouXi (株洲西)
 XianNingBei (咸宁北)
高速铁路 13:54 15:22 1h30m 329Km
  G1013  ZhuZhouXi (株洲西)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 13:54 17:02 3h10m 757Km
  G6115  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 13:59 16:33 2h36m 655Km
  G422  ZhuZhouXi (株洲西)
 BeiJingXi (北京西)
高速铁路 13:59 20:53 6h56m 1643Km
  G1165/G1168  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 14:04 16:38 2h36m 660Km
  G1152/G1153  ZhuZhouXi (株洲西)
 ChangShaNan (长沙南)
高速铁路 14:06 14:25 21m 52Km
  G9630  ZhuZhouXi (株洲西)
 ShaoYang (邵阳)
高速铁路 14:06 16:10 0m 265Km
  G9631  ZhuZhouXi (株洲西)
 ShaoYang (邵阳)
高速铁路 14:06 16:10 2h6m 265Km
  G6016  ZhuZhouXi (株洲西)
 ChangShaNan (长沙南)
高速铁路 14:12 14:30 20m 52Km
  G423  ZhuZhouXi (株洲西)
 NanNingDong (南宁东)
高速铁路 14:13 19:43 5h32m 754Km
  G9643  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 14:14 16:48 2h36m 655Km
  G1145/G1148  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 14:19 16:54 2h37m 660Km
  G2341/G2344  ZhuZhouXi (株洲西)
 NingBo (宁波)
高速铁路 14:21 22:33 8h18m 1286Km
  G1505  ZhuZhouXi (株洲西)
 NanNingDong (南宁东)
高速铁路 14:24 19:47 5h25m 835Km
  G1120  ZhuZhouXi (株洲西)
 YueYangDong (岳阳东)
高速铁路 14:47 15:44 59m 199Km
  G844/G845  ZhuZhouXi (株洲西)
 LanZhouXi (兰州西)
高速铁路 14:53 23:50 8h59m 2032Km
  G6018  ZhuZhouXi (株洲西)
 ChangShaNan (长沙南)
高速铁路 14:58 15:18 22m 52Km
  G1502  ZhuZhouXi (株洲西)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 15:04 21:15 6h13m 1135Km
  G6034  ZhuZhouXi (株洲西)
 YueYangDong (岳阳东)
高速铁路 15:09 16:22 1h15m 199Km
  G1402  ZhuZhouXi (株洲西)
 ShangRao (上饶)
高速铁路 15:31 19:05 3h36m 635Km
  G632  ZhuZhouXi (株洲西)
 NanChangXi (南昌西)
高速铁路 15:36 17:35 2h1m 394Km
  G1504  ZhuZhouXi (株洲西)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 15:45 22:10 6h27m 1232Km
  G1506  ZhuZhouXi (株洲西)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 16:40 23:11 6h37m 1232Km
  G546  ZhuZhouXi (株洲西)
 ZhengZhouDong (郑州东)
高速铁路 16:49 20:59 4h15m 950Km
  G1156/G1157  ZhuZhouXi (株洲西)
 YueYangDong (岳阳东)
高速铁路 16:56 17:56 1h2m 199Km
  G1311/G1314  ZhuZhouXi (株洲西)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 17:01 20:25 3h26m 757Km
  G1124  ZhuZhouXi (株洲西)
 YueYangDong (岳阳东)
高速铁路 17:02 18:07 1h7m 199Km
  G6181/G6184  ZhuZhouXi (株洲西)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 17:06 20:19 3h15m 517Km
  G6156/G6157  ZhuZhouXi (株洲西)
 HuaiHuaNan (怀化南)
高速铁路 17:13 19:28 2h21m 384Km
  G6157/G6156  ZhuZhouXi (株洲西)
 HuaiHuaNan (怀化南)
高速铁路 17:13 19:28 2h21m 384Km
  G2338/G2339  ZhuZhouXi (株洲西)
 NanNingDong (南宁东)
高速铁路 17:17 22:36 5h24m 835Km
  G6146/G6147  ZhuZhouXi (株洲西)
 HuaiHuaNan (怀化南)
高速铁路 17:24 19:45 2h27m 384Km
  G6022  ZhuZhouXi (株洲西)
 YueYangDong (岳阳东)
高速铁路 17:31 18:27 58m 199Km
  G1128  ZhuZhouXi (株洲西)
 NanJingNan (南京南)
高速铁路 17:40 22:34 5h0m 926Km
  G6117  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 18:04 20:40 2h38m 655Km
  G831/G834  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 18:10 20:45 2h37m 655Km
  G553  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 18:15 20:50 2h37m 655Km
  G1036/G1037  ZhuZhouXi (株洲西)
 MiLuoDong (汨罗东)
高速铁路 18:18 19:01 45m 199Km
  G1037/G1036  ZhuZhouXi (株洲西)
 MiLuoDong (汨罗东)
高速铁路 18:18 19:01 45m 199Km
  G1404  ZhuZhouXi (株洲西)
 HangZhouDong (杭州东)
高速铁路 18:26 23:25 5h1m 976Km
  G1014  ZhuZhouXi (株洲西)
 YueYangDong (岳阳东)
高速铁路 18:31 19:26 57m 199Km
  G540  ZhuZhouXi (株洲西)
 ChangShaNan (长沙南)
高速铁路 18:36 18:55 21m 52Km
  G650  ZhuZhouXi (株洲西)
 HeFeiNan (合肥南)
高速铁路 18:45 22:43 4h4m 769Km
  G9698  ZhuZhouXi (株洲西)
 ChangShaNan (长沙南)
高速铁路 19:16 19:36 26m 52Km
  G9629  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 19:32 21:59 2h29m 415Km
  G9632  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 19:32 21:59 2h29m 415Km
  G1151/G1154  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 19:32 21:59 2h29m 655Km
  G839/G842  ZhuZhouXi (株洲西)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 19:37 22:44 3h9m 726Km
  G1135  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 19:57 22:26 2h31m 655Km
  G1133  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 20:02 22:41 2h41m 655Km
  G6112  ZhuZhouXi (株洲西)
 ChangShaNan (长沙南)
高速铁路 20:05 20:24 21m 52Km
  G1136  ZhuZhouXi (株洲西)
 YueYangDong (岳阳东)
高速铁路 20:10 21:07 59m 199Km
  G1022  ZhuZhouXi (株洲西)
 YueYangDong (岳阳东)
高速铁路 20:15 21:23 1h10m 199Km
  G6130  ZhuZhouXi (株洲西)
 ChangShaNan (长沙南)
高速铁路 20:20 20:40 22m 52Km
  G6024  ZhuZhouXi (株洲西)
 ChangShaNan (长沙南)
高速铁路 20:30 20:50 0m 52Km
  G1406  ZhuZhouXi (株洲西)
 NanChangXi (南昌西)
高速铁路 20:35 22:36 2h3m 394Km
  G6114  ZhuZhouXi (株洲西)
 ChangShaNan (长沙南)
高速铁路 20:50 21:09 21m 52Km
  G432  ZhuZhouXi (株洲西)
 ChangShaNan (长沙南)
高速铁路 20:55 21:14 21m 52Km
  G6014  ZhuZhouXi (株洲西)
 ChangShaNan (长沙南)
高速铁路 21:01 21:20 21m 52Km
  G547  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 21:09 23:43 2h36m 655Km
  G9646  ZhuZhouXi (株洲西)
 ChangShaNan (长沙南)
高速铁路 21:11 21:31 26m 52Km
  G4749  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 21:15 23:48 2h35m 655Km
  G6129  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 21:17 23:50 2h35m 655Km
  G6026  ZhuZhouXi (株洲西)
 ChangShaNan (长沙南)
高速铁路 21:17 21:36 21m 52Km
  G4011  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 21:25 23:58 2h35m 655Km
  G4555  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 21:30 00:04 2h36m 655Km
  G4807  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 21:35 00:09 2h36m 655Km
  G4553  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 21:41 00:15 2h36m 655Km
  G6116  ZhuZhouXi (株洲西)
 ChangShaNan (长沙南)
高速铁路 22:13 22:32 21m 52Km
  G9635  ZhuZhouXi (株洲西)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 22:30 00:42 2h12m 655Km
  Related search train station:   zhuzhou Railway Station    zhuzhounan Railway Station  

huochepiao.net ©Copyright